Εργασίες στις οδούς Ιονίου και Ιουλιανού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι από τις 14/6//2021 θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στις οδούς Ιονίου και Ιουλιανού  στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού.  Οι εργασίες στις οδούς αυτές  θα διαρκέσουν μέχρι τις 5/7/2021.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών  θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

Εργασίες στις οδούς Γερανείων, Κρέοντος και Λυσικράτους

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι από τις 16/6//2021 θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στις οδούς Γερανείων, Κρέοντος και Λυσικάτους στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού.  Οι εργασίες στις οδούς αυτές  θα διαρκέσουν μέχρι τις 7/7/2021.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών  θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

Ευκαιρίες Απασχόλησης στο ΣΑΛΑ

  • Υπηρεσίες Λειτουργού Πληροφορικής – Διαγωνισμός αρ. 8/2021

  Για πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/.../prepareViewCfTWS.do...

Ανακοίνωση για έργα στην οδό Ανδοκίδου και Αρετούσας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι από τις 27/5/2021 θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στις οδούς  Ανδοκίδου και Αρετούσας  στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού.  Οι εργασίες στην οδό  αυτή  θα διαρκέσουν μέχρι τις 17/6/2021.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών  θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

Ανακοίνωση για έργα στην οδό Διομήδους

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι μέχρι τις 9/6/2021, θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην οδό  Διομήδους  στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών  θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

Ανακοίνωση για έργα στην οδό Λυκαβητού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι από τις 22/5/2021 μέχρι τις 12/6/2021, θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην οδό Λυκαβητού στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

Ανακοίνωση για έργα στην οδό Αρετούσας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι από τις 11/5/2021 θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στις οδούς  Αρετούσας και Αριστάρχου  στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού.  Οι εργασίες στην οδό  αυτή  θα διαρκέσουν μέχρι την 1/6/2021.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών  θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.  

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

Ανακοίνωση για έργα στην οδό Γερανίων

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι από τις 5/5/2021 θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην οδό  Γερανίων στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού.  Οι εργασίες στην οδό  αυτή  θα διαρκέσουν μέχρι τις 25/5/2021.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών  θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

Ανακοίνωση για έργα στην οδό Αμφιλοχίας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι από τις 5/5/2021 θα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην οδό  Αμφιλοχίας στην περιοχή Εκάλης, στο Δήμο Λεμεσού.  Οι εργασίες στην οδό  αυτή  θα διαρκέσουν μέχρι τις 11/5/2021.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών  θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.

Pages

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στα πλαίσια
του Προγράμματος LIFECAB, που έγινε στις 3-4 Οκτωβρίου 2019

Έργο ERMIS-F