Έργα που έχουν ολοκληρωθεί

Συμβόλαιο Ε14: Αποκατάσταση / ανακαίνιση κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού λυμάτων και φρεατίων. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021 ενώ το συνολικό κόστος ανήλθε σε 8 εκατομμύρια. Με το πρωτοποριακό και βραβευμένο αυτό έργο επενδύθηκε εσωτερικά ο κύριος αγωγός λυμάτων με ειδικό υλικό, αυξάνοντας την ζωή του αγωγού για ακόμη 50 χρόνια. Η καινοτόμος μέθοδος που εφαρμόστηκε επέτρεψε την εκτέλεση όλου του έργου χωρίς καθόλου εκσκαφές, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με μηδέν ατυχήματα.