Το Εργοστάσιο βρίσκεται σε γεωργική γη, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, εντός της επικράτειας των Βρετανικών Βάσεων, είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και εφάπτεται της Λίμνης Κατακράτησης Ομβρίων Υδάτων. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρα από την Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού και περίπου 1200 μέτρα από την πλησιέστερη οικιστική ζώνη του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών.

Το Συμβόλαιο για την κατασκευή του υπογράφτηκε στις 30 Νοεμβρίου 2018 με την Κοινοπραξία “Kruger A/S – Cybarco Limited JV”. To έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιανουάριο του 2019 και οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022.  Το Έργο εντάχθηκε στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος του έργου ανήλθε σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΣΑΛΑ.

Στις 7 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τελετή κατάθεσης θεμέλιου λίθου στο Εργοστάσιο Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικής Λεμεσού. Τον θεμέλιο λίθο κατέθεσε ο  τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης.

Το Eργοστάσιο, δυναμικότητας δεκατριών χιλιάδων κυβικών μέτρων την ημέρα, εξυπηρετεί τις περιοχές των Πολεμιδιών, του Ζακακίου, του Άγιου Σπυρίδωνα, καθώς και άλλες περιοχές στην ευρύτερη Δυτική Λεμεσό. Επίσης, εξυπηρετεί το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, το Νέο Λιμάνι Λεμεσού, την Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, και τις μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις του Καζίνο «City of Dreams Mediterranean» και του «MyMall». Το Εργοστάσιο μελλοντικά εχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 65000 πολίτες.

Το Έργο αυτό αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην πόλη και επαρχία της Λεμεσού, ένα Έργο υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας. Κατά το σχεδιασμό του λήφθηκε υπόψη η απαίτηση για ελάχιστα έως και μηδενικά επίπεδα θορύβου και οσμών και βασίστηκε στην τεχνολογία μεμβρανών για την τριτοβάθμια επεξεργασία.

Στις 4 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η Eπίσημη Τελετή Εγκαινίων του Εργοστασίου Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων και Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικής Λεμεσού του ΣΑΛΑ, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη.