37/2023 Ημερ. 17/05/2023

Μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού - Έργα στην οδό Αχελώου μέχρι τις 8-6-2023

36/2023 Ημερ. 16/05/2023

Συνάντηση αντιπροσωπείας ΣΑΛΑ με την Υφυπουργό Ναυτιλίας

35/2023 Ημερ. 15/05/2023

Επίσκεψη Επιτρόπου Περιβάλλοντος στα γραφεία του ΣΑΛΑ

34/2023 Ημερ. 10/05/2023

Μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο Κέντρου Λεμεσού - Έργα στην οδό Ναυπλίου μέχρι τις 2-6-2023

33/2023 Ημερ. 26/4/2023

Μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού - Έργα στην οδό Εμίλ Ζολά μέχρι τις 16-5-2023

32/2023 Ημερ. 20/4/2023

Έργα στην υπόγεια οχηματική διάβαση στα πλαίσια του Συμβολαίου Ε17Β - Παρεκκλησιά

31/2023 Ημερ. 19/4/2023

Μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού - Έργα στην οδό Καμελίας μέχρι τις 10-5-2023

30/2023 Ημερ. 19/4/2023

Μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού - Έργα στην οδό Ευριβιάδη μέχρι τις 26-4-2023

29/2023 Ημερ. 13/4/2023

Μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο του κέντρου της Λεμεσού

28/2023 Ημερ. 11/4/2023

Έργα στην οδό Πηγάσου και Πάρου μέχρι τις 21-4-2023

Pages

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F