Το Εργοστάσιο βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και παραγωγής ανακυκλωμένου νερού στη Μονή, ξεκίνησε την λειτουργία του το 1995.  Το Εργοστάσιο μπορεί να δεχθεί υγρά απόβλητα μέχρι και σαράντα χιλιάδες κυβικά μέτρα την ημέρα, και είναι σε θέση να επεξεργαστεί περίπου δεκαέξι χιλιάδες κιλά βιολογικό φορτίο την ημέρα. Από το Εργοστάσιο παράγεται άριστης ποιότητας επεξεργασμένο νερό.

Το τριτοβάθμια επεξεργασμένο νερό, είναι κατάλληλο για χρήση στην γεωργία και την βιομηχανία και παραδίδεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεσή του.

Είναι τεράστια η συμβολή του αποχετευτικού συστήματος στην εξοικονόμηση νερού για χρήση στην γεωργία, εφόσον το νερό το οποίο έχει απολυμανθεί, στο τέλος της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, είναι κατάλληλο για να διατεθεί τόσο στην  γεωργία όσο και για άλλους σκοπούς. Με την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού εξοικονομούμε νερό από τα φράγματα και τα υπόγεια ύδατα.

Σήμερα στο Εργοστάσιο παράγονται γύρω στα δέκα περίπου εκατομμύρια κυβικά μέτρα επεξεργασμένου νερού τον χρόνο.   Η ποσότητα αυτή αναμένεται να αυξηθεί με τη σύνδεση νέων περιοχών.

Aξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

Εκτός από την επαναχρησιμοποίηση του νερού και της βιολάσπης, γίνεται και  παραγωγή  βιοαερίου το οποίο χρησιμοποιείται για την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Συμβούλιο έχει εγκαταστήσει και λειτουργήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2008, δυο γεννήτριες βιοαερίου τριακοσίων έντεκα κιλοβάτ η κάθε μια, για την συμπαραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Το βιοαέριο το οποίο προέρχεται από την αναερόβια χώνευση της βιολάσπης συλλέγεται σε ένα αεριοφυλάκιο χωρητικότητας δύο χιλιάδων κυβικών μέτρων. Το βιοαέριο το οποίο παράγεται στους χωνευτές της λάσπης χρησιμοποιείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, δηλαδή «πράσινης» ενέργειας, φιλικής προς το περιβάλλον και χρησιμοποιείται για την λειτουργία γεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η θερμότητα που παράγεται από την χρήση των γεννητριών χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των χωνευτών, ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που σήμερα ανέρχεται περίπου στις πέντε χιλιάδες κιλοβατώρες την ημέρα, χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του Εργοστασίου Βιολογικής Επεξεργασίας στη Μονή, μειώνοντας κατά 35% - 40% περίπου την ημερήσια κατανάλωση ρεύματος από την Αρχή Ηλεκτρισμού, η οποία απαιτείται για την λειτουργία της Μονάδας.

Παράλληλα η παραγόμενη θερμική ενέργεια που σήμερα ανέρχεται περίπου στις τέσσερις κιλοβατώρες την μέρα, χρησιμοποιείται για την θέρμανση της λάσπης ως εναλλακτική πηγή θερμότητας.  Λόγω της ελεγχόμενης παραγωγής βιοαερίου, τα επίπεδα εκπομπής ρύπων βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση σημαντικού ποσοστού ενέργειας και ταυτόχρονα μειώνεται η επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Με βάση τα σημερινά επίπεδα λειτουργίας του Εργοστασίου, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις γεννήτριες  βιοαέριου ανέρχεται περίπου στις τεσσερισήμισι χιλιάδες κιλοβατώρες ημερησίως ενώ με την επέκταση των δικτύων η παραγωγή αναμένεται να ανέλθει στις πέντε χιλιάδες κιλοβατώρες ημερησίως.

Παράλληλα το Συμβούλιο είχε εξασφαλίσει την επιχορήγηση της αρχικής κεφαλαιουχικής δαπάνης από την Αρμόδια Υπηρεσία Χορηγιών για Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.   Το κόστος της επένδυσης ανερχόταν περίπου στα δύο εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχορήγηση στις τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ.

Βιολάσπη

Η επεξεργασμένη λάσπη (βιομάζα) που παράγεται από την επεξεργασία των λυμάτων, είναι κατάλληλη για χρήση στην γεωργία, στην δασοκομία, στην κηπουρική, στην τοπιοτέχνηση, στα μεταλλεία (βελτίωση του εδάφους για την επαναφορά της βλάστησης και την αναζωογόνηση πρασίνου).

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F