ΛΙΜΝΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Ομβρίων της μείζονος Λεμεσού, με την οικονομική βοήθεια του Κράτους και της Ε.Ε σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε η Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων Κάτω Πολεμιδιών.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) προωθεί σύγχρονες μεθόδους για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων με τη χρήση Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Ομβρίων. Η Λίμνη κατακράτησης αποτελεί μέρος των αντιπλημμυρικών έργων της δυτικής Λεμεσού που σχεδιάστηκαν από το ΣΑΛΑ και κατασκευάστηκε παράλληλα με τα έργα του οδικού έργου του Κάθετου δρόμου από το Τ.Δ.Ε..

Η Λίμνη αυτή έχει χωρητικότητα 75.000 m3, έχει κατασκευαστεί σε γη έκτασης 3.3 εκταρίων που αγοράστηκε από το ΣΑΛΑ με την άδεια και συγκατάθεση του Κράτους. Η περίμετρος και τα πρανή της λίμνης, ως επί το πλείστον είναι φυτεμένα με γρασίδι καλύπτοντας συνολική έκταση 19.000 τ.μ.. Περιμετρικά έχουν επίσης φυτευτεί περίπου 1000 δέντρα και θάμνοι.

Στην Λίμνη εκτρέπονται τα πρωτοβρόχια για συγκράτηση των φερτών από τον αγωγό oμβρίων του Κάθετου Δρόμου ο οποίος έχει ικανότητα μεταφοράς 35m3/s περίπου. Σε αυτή συλλέγονται τα πρώτα 2-3m3/s της ροής (first flush flow) ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες συνεχίζουν την πορεία εντός του αγωγού του Κάθετου δρόμου και εκβάλλουν στη θάλασσα κοντά στο λιμάνι. Σε περίπτωση ραγδαίας βροχόπτωσης και εφόσον υπάρξει ροή μεγαλύτερη από 35m3/sec οπότε ο οχετός του Κάθετου θα φτάσει στη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς, τότε η ροή εκτρέπεται εξ ολοκλήρου στη λίμνη και από εκεί προς την θάλασσα ή/και την Αλυκή Ακρωτηρίου.

Όταν ο όγκος νερού στη λίμνη υπερβεί τα 9.000 m3, το νερό θα υπερχειλίσει μέσω 2 αγωγών διαμέτρου Φ1000, πίσω στον αγωγό ομβρίων του Κάθετου δρόμου. Με τον τρόπο αυτό μετά από κάθε ραγδαία βροχόπτωση η λίμνη θα κρατά μόνο έως τα 9.000m3 ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για επόμενη βροχόπτωση. Εάν, σε εξαιρετικά σπάνια γεγονότα, η λίμνη πλησιάσει την ανώτατη στάθμη σχεδιασμού, θα διοχετευθεί νερό στον αγωγό υπερχείλισης προς την Αλυκή. Στις εγκαταστάσεις εξόδου του νερού από τη λίμνη έχουν εγκατασταθεί αυτόματες ηλεκτρικές σχάρες οι οποίες απομακρύνουν τα φερτά υλικά ώστε να μην εισέλθουν στον αγωγό υπερχείλισης και κατά συνέπεια να καταλήξουν είτε στην Αλυκή ή τη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αποτελεί πρότυπο εφαρμογής των Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Ομβρίων στην Κύπρο και στοχεύει στη διαχείριση του νερού της βροχής κοντά στην περιοχή όπου αυτό πέφτει, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του. Η λίμνη αυτή θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, μερικά εκ των οποίων είναι:

 · Το φιλτράρισμα του νερού της βροχής, καθώς μια ποσότητα θα κατακρατείται και θα διοχετεύεται στο υπέδαφος

 · Η συγκράτηση των φερτών και των ρυπογόνων στοιχείων της βροχής ώστε να μη διοχετεύονται στη θάλασσα ή στην Αλυκή.

· Η φόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα

 · Η καθυστέρηση της ροής των ομβρίων και η μείωση της πλημμυρικής αιχμής

· Η δημιουργία ενός χώρου πρασίνου

 · Η αναβάθμιση του τοπίου της περιοχής

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F