Μήνυμα Γενικού Διευθυντή ΣΑΛΑ κ. Γιάννη Τσουλόφτα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) αποτελεί έναν σύγχρονο, δυναμικό, εύρωστο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο δημόσιο Οργανισμό, που είναι ταγμένος στην υπηρεσία της πόλης και επαρχίας μας.

Περισσότερα ...

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

Έργο ERMIS-F