Τρέχοντα κατασκευαστικά έργα & τροχαίες ρυθμίσεις

(Πρόγραμμα Εργασιών)

 

Έργο

Οδός

Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών

Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης Εργασιών

Tροχαίες Ρυθμίσεις

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (F8)

Οδός Γλάδστωνος (από την Τζαμούδα μέχρι τον Πεντάδρομο) 27/11/2023 Μάρτιος 2024

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνει μονοδρόμηση του δρόμου και θα επιτρέπεται μόνο η τροχαία κίνηση από τον Πεντάδρομο προς την Τζαμούδα.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ (E17A)

Οδός Σαλαμίνος 3/12/2023 31/1/2024 Ο δρόμος θα είναι κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τα προσωρινά σήματα τροχαίας.
Οδός 1ης Οκτωβρίου 14/11/2023 5/2/2024 Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν φωτεινή σηματοδότηση
Οδός Λειβαδιών (Πάροδος) 7/1/2024 29/2/2024 Ο δρόμος θα είναι κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τα προσωρινά σήματα τροχαίας.
Αγίου Γεωργίου 21/12/2023 9/2/2024 Ο δρόμος θα είναι κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τα προσωρινά σήματα τροχαίας.
Λειβαδιών 8/1/2024 9/2/2024 Ο δρόμος θα είναι κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τα προσωρινά σήματα τροχαίας.
Ρήγα Φεραίου 8/1/2024 9/2/2024 Ο δρόμος θα είναι κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τα προσωρινά σήματα τροχαίας.

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F