Υπεύθυνος Λειτουργός: κ. Μιχάλης Βρυωνίδης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αρ. Τηλεφώνου: 25-881724
Αρ. Τέλεφαξ: 25-881777
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στα πλαίσια
του Προγράμματος LIFECAB, που έγινε στις 3-4 Οκτωβρίου 2019

Έργο ERMIS-F