Υπεύθυνος Λειτουργός: κ. Μιχάλης Βρυωνίδης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αρ. Τηλεφώνου: 25-881724
Αρ. Τέλεφαξ: 25-881777
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vrionides@sbla.com.cy

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F