Μήνυμα Γενικού Διευθυντή ΣΑΛΑ κ. Γιάννη Τσουλόφτα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της πόλης μας και ως τέτοιο θέλουμε να το αντιλαμβάνεται κάθε κάτοικος της μείζονος Λεμεσού. 

ΣΑΛΑ σημαίνει καθαρές θάλασσες στη Λεμεσό μας, σημαίνει άφθονο και φθηνό νερό για τους γεωργούς μας, τα γήπεδα και τα πάρκα μας, σημαίνει μειωμένα κόστη διαχείρισης των λυμάτων για τα ξενοδοχεία και τις βιομηχανίες μας, σημαίνει καθαρό υπέδαφος και καθαρά υδροφόρα στρώματα, σημαίνει αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας. ΣΑΛΑ σημαίνει προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, πράσινη ανάπτυξη, ποιότητα ζωής. ΣΑΛΑ σημαίνει σύγχρονη και ανεπτυγμένη Λεμεσός!

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας είναι σήμερα ένας δυναμικός, υγιής, αποτελεσματικός και εύρωστος δημόσιος οργανισμός για τον οποίο κάθε Λεμεσιανός μπορεί να νοιώθει περήφανος.

Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση και επιτυχή λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης λυμάτων στο μεγαλύτερο μέρος της Λεμεσού, το ΣΑΛΑ εξακολουθεί να είναι ένας οργανισμός με έντονο αναπτυξιακό προσανατολισμό, αφού έχει σήμερα ενώπιον του ένα πολύ φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Το 2020 υλοποιούνται τέσσερα μεγάλα έργα υποδομής, συνολικής αξίας γύρω στα 60 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ προγραμματίζονται να αρχίσουν εντός της επόμενης διετίας πολλά μεγάλα έργα υποδομής, τόσο στον τομέα των λυμάτων όσο και στον τομέα των όμβριων και αντιπλημμυρικών έργων, συνολικής αξίας ακόμα 60 περίπου εκατομμυρίων Ευρώ.

Με την υλοποίηση των μεγάλων έργων διαχείρισης όμβριων και αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία έχουν ήδη τροχοδρομηθεί, το ΣΑΛΑ φιλοδοξεί να τερματίσει σύντομα μια μακρόχρονη ιστορία πλημμυρών στο κέντρο της πόλης μας.

Η διατήρηση των αποχετευτικών τελών σε χαμηλά επίπεδα, με στοχευμένες προσαρμογές για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και η εύκολη και φιλική εξυπηρέτηση και η ως προς τούτο αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της διαδικτυακής τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών, αποτελούν πρώτιστη και άμεση προτεραιότητα μας.

Με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, και έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της αποστολής μας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη των Αρχών της πόλης και στις αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες μιας σύγχρονης, ενημερωμένης και ανεπτυγμένης τοπικής κοινωνίας.

 

Γιάννης Τσουλόφτας
Γενικός Διευθυντής

Νοέμβριος 2020

Share this post

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

Έργο ERMIS-F