Πλήρωση μιας θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού Μηχανολογικής Μηχανικής (Αποτελέσματα Εξετάσεων)

Αποτελεσματα γραπτων εξετασεων Μηχανολογικης Μηχανικής.pdf

Πλήρωση μιας θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού Χημικής Μηχανικής (Αποτελέσματα Εξετάσεων)

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων 27-1-2024


Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Μηχανική Επιστήμη)   (Αποτελέσματα Εξετάσεων - Συγκεντρωτικός Πίνακας - Hμερομηνία καταρτισμού καταλόγου 2/8/2023)Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Οικονομικά- Λογιστική)  - (Αποτελέσματα εξετάσεων- Συγκεντρωτικός Πίνακας - Hμερομηνία καταρτισμού καταλόγου 2/8/2023)Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου - (Αποτελέσματα εξετάσεων- Συγκεντρωτικός Πίνακας- Hμερομηνία καταρτισμού καταλόγου 2/8/2023) Πλήρωση δύο κενών θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής- (Αποτελέσματα εξετάσεων- Συγκεντρωτικός Πίνακας- Hμερομηνία καταρτισμού καταλόγου 2/8/2023) 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

​ Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαθμολογίας


Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στις 5/11/2022 για πλήρωση κενών θέσεων - Hμερομηνία καταρτισμού καταλόγων 26/1/2023


 

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F