Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Μηχανική Επιστήμη)   (Αποτελέσματα Εξετάσεων - Συγκεντρωτικός Πίνακας) Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Οικονομικά- Λογιστική)  - (Αποτελέσματα εξετάσεων- Συγκεντρωτικός Πίνακας) Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου - (Αποτελέσματα εξετάσεων- Συγκεντρωτικός Πίνακας) Πλήρωση δύο κενών θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής- (Αποτελέσματα εξετάσεων- Συγκεντρωτικός Πίνακας) 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

​ Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαθμολογίας


Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στις 5/11/2022 για πλήρωση κενών θέσεων


Πλήρωση δυο θέσεων Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Αποτελέσματα Εξετάσεων -Συγκεντρωτικός Πίνακας)


 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F