Διαγωνισμός για την Ανάπλαση της κοινόχρηστης πλατείας κτηριακού συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ (Ημερ. Λήξης 9/5/2024)

Η Διαχειριστική Επιτροπή του  Κτιριακού Συγκροτήματος του Δήμου Λεμεσού στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ, προκηρύσσει Διαγωνισμό για ανάπλαση της κοινόχρηστης πλατείας μπροστά από τα Γραφεία του ΣΑΛΑ, στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ.

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Δελτίο Ποσοτήτων

Σχέδια μετατροπής πλατείας

Σχέδια μετατροπής πλατείας 2

Σχέδια μετατροπής πλατείας 3


Διαγωνισμός αρ. 14/2024 (Ημερ. Λήξης 20/5/2024)

Διαγωνισμός αρ. 14/2024 για Ασφαλίσεις Γενικής Ευθύνης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 12/2024 (Ημερ. Λήξης 20/5/2024)

Διαγωνισμός αρ. 12/2024 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 11/2024 (Ημερ. Λήξης 15/4/2024)

Διαγωνισμός αρ. 11/2024 για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών συσκευών και υπηρεσίες ενοποίησης, υποστήριξης και συντήρησης του τηλεφωνικού συστήματος Avaya IP Office του ΕΟΑ Λεμεσού

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 9/2024 (Ημερ. Λήξης 29/4/2024) 

Διαγωνισμός αρ. 9/2024 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για δύο χρόνια, εννιά υποβρύχιων αντλιών λυμάτων

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=... 


Διαγωνισμός αρ. 8/2024 (Ημερ. Λήξης 26/3/2024) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 8/2024 για Εργασίες διαμόρφωσης χώρου εξυπηρέτησης κοινού του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 6/2024 (Ημερ. Λήξης 15/4/2024) 

Διαγωνισμός αρ. 6/2024 για την προμήθεια Εμβαπτισμένου Ενεργού Άνθρακα για χρήση στα φίλτρα απόσμησης των αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 4/2024 (Ημερ. Λήξης 11/3/2024) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 4/2024 για την παροχή υπηρεσιών τριών Μηχανικών

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 3/2024 (Ημερ. Λήξης 26/2/2024) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 3/2024 για εργασίες διαμόρφωσης χώρου εξυπηρέτησης κοινού του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 1/2024 (Ημερ. Λήξης 5/2/2024) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 1/2024 για τη διαχείριση, ασφαλή φύλαξη, μεταφορά και ψηφιοποίηση των φακέλων του Κλάδου Συνδέσεων του ΣΑΛΑ

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 8/2023 (Ημερ. Λήξης 2/1/2024) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 8/2023 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

eProcurement - Επισκόπηση Διαγωνισμού


Διαγωνισμός αρ. 7/2023 (Ημερ. Λήξης 11/12/2023) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 7/2023 για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε καθορισμένες περιοχές εντός των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=...   


Διαγωνισμός αρ. 6/2023 (Ημερ. Λήξης 4/12/2023)- ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 6/2023 για την παροχή υπηρεσιών φρούρησης/ασφάλειας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του ΣΑΛΑ

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=...


Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτηρίου για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας για τις ανάγκες του ΕΟΑ Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 2/10/2023)- ΕΛΗΞΕ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, για τις ανάγκες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από Άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο ή μέρος κτηρίου στην Επαρχία Λεμεσού (σε ακτίνα μέχρι 2000 μέτρα από τα κεντρικά γραφεία του ΣΑΛΑ στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 76, Κτίριο Α, 3012 Λεμεσός).  Το κτήριο πρέπει να πληροί τα γενικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ως περιγράφονται στην Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Κτηρίου για το ΣΑΛΑ για τις ανάγκες του ΕΟΑ Λεμεσού.

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Κτηρίου

Βεβαίωση σχετικά με την άδεια χρήσης

Eνοικιαστήριο Έγγραφο

Έντυπο - Οικονομική Προσφορά

Κατάλογος κριτηρίων

Χάρτης

Διευκρινιστική Τροποποιητική Εγκύκλιος αρ. 1


Διαγωνισμός αρ. 3/2023 (Ημερ. Λήξης 18/9/2023) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 3/2023 για την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αντλιοστασίων και συστημάτων τηλεμετρίας και συντήρηση τους για τρία χρόνια

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=...  


Διαγωνισμός αρ. 2/2023 (Ημερ. Λήξης 15/5/2023) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 2/2023 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αγωγών και αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5977876


Διαγωνισμός αρ. 1/2023 (Ημερ. Λήξης 20/3/2023) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 1/2023 για την προμήθεια διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (FeCl2 ή μείγμα FeCl2/FeCl3)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?rC%7C&sdata=%2FIEZZ6vUJc83YHYyz1YXFtdtbun%2FJ1qtChEf3792sPQ%3D&reserved=0esourceId=5882593


Διαγωνισμός αρ. 17/2022 (Ημερ. Λήξης 30/1/2023) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.17/2022 για εργασίες αντικατάστασης καλυμμάτων φρεατίων ομβρίων

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5773590


Διαγωνισμός αρ. 16/2022 (Ημερ. Λήξης 23/1/2023) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 16/2022 για εργασίες ανακαίνισης 1ου ορόφου κτιρίου ΠΕΤΡΑ

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5773513


Διαγωνισμός αρ. 10/2022 (Ημερ. Λήξης 6/3/2023) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.10/2022 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5744784


Διαγωνισμός αρ. 9/2022 (Ημερ. Λήξης 30/01/2023) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 9/2022 για την Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Οικισμούς Αυτοστέγασης στη Λεμεσό (Συμβόλαιο F1)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5713901


Διαγωνισμός αρ. 8/2022 (Ημερ. Λήξης 6/6/2022) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 8/2022 για την προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5391728


Διαγωνισμός αρ. 6/2022 (Ημερ. Λήξης 16/5/2022) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 6/2022 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5344191


Διαγωνισμός αρ. 4/2022 (Ημερ. Λήξης 23/5/2022) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 4/2022 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5334992


Διαγωνισμός αρ. 1/2022 (Ημερ. Λήξης 14/2/2022) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 1/2022 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων/γραφείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5161177


Διαγωνισμός αρ. 17/2021 (Ημερ. Λήξης 13/12/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 17/2021 για για την προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (FeCl2 ή μείγμα FeCl2/FeCl3).

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=5046955


Διαγωνισμός αρ. 16/2021 (Ημερ. Λήξης 29/11/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 16/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δικτύου ομβρίων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5021996


Διαγωνισμός αρ. 13/2021 (Ημερ. Λήξης 22/11/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 13/2021  για ασφαλιστικές καλύψεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=4939857


Διαγωνισμός αρ. 12/2021 (Ημερ. Λήξης 24/01/2022) - ΕΛΗΞΕ

Tender no. 12/2021  - Consultancy services for the expansion of the Sewerage System in the Curium Complex (Episkopi, Ypsonas, Trachoni, Asomatos, Tserkez Tsiflik, Akrotiri, Kolossi, Erimi)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4955854


Διαγωνισμός αρ. 14/2021 (Ημερ. Λήξης 20/9/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 14/2021 για παροχή υπηρεσιών Διαφημιστή προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4907265


Διαγωνισμός αρ. 11/2021 (Ημερ. Λήξης 12/7/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 11/2021 για την προμήθεια εμβαπτισμένου ενεργού άνθρακα για χρήση στα φίλτρα απόσμησης των αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4804421


Διαγωνισμός αρ. 10/2021 (Ημερ. Λήξης 28/6/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 10/2021 για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=4778138


Διαγωνισμός αρ. 9/2021 (Ημερ. Λήξης 9/8/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 9/2021 για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή κέντρου Λεμεσού - Συμβόλαιο F8

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4814223


Διαγωνισμός αρ. 8/2021 (Ημερ. Λήξης 28/6/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 8/2021 για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργού Πληροφορικής στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4777987


Διαγωνισμός αρ. 7/2021 (Ημερ. Λήξης 28/6/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 7/2021 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια δεκατεσσάρων (14) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4781702


Διαγωνισμός αρ. 5/2021 (Ημερ. Λήξης 14/6/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 5/2021 για την τοποθέτηση Δημοσίων Αγωγών Λυμάτων και Ομβρίων, Δημοσίων Υπονόμων Οικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες συντήρησης δικτύου του ΣΑΛΑ

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4735404


Διαγωνισμός αρ. 4/2021 (Ημερ. Λήξης 7/6/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 4/2021 για την κατασκευή Κεντρικού Αγωγού Λυμάτων παρά το Αντλιοστάσιο F στη Λεμεσό

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4725493


Διαγωνισμός αρ. 3/2021  (Ημερ. Λήξης 19/4/2021) - ΕΛΗΞΕ

 Διαγωνισμός αρ. 3/2021 για την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4657836


Διαγωνισμός αρ. 2/2021  (Ημερ. Λήξης 22/3/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 2/2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αγωγών και αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4593813


Διαγωνισμός αρ. 1/2021  (Ημερ. Λήξης 29/3/2021)  - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.1/2021 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων στην Κοινότητα της Παλώδιας στη Λεμεσό

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4556264


Διαγωνισμός αρ. 16/2020  (Ημερ. Λήξης 14/12/2020) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.16/2020 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου σε εγκαταστάσεις του ΣΑΛΑ

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4471559


Διαγωνισμός αρ. 14/2020  (Ημερ. Λήξης 15/2/2021) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 14/2020 για τη Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση των αντλιοστασίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου (Συμβόλαιο Ε17.Γ)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4453316


Διαγωνισμός αρ. 15/2020  (Ημερ. Λήξης 2/11/2020) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.15/2020 για την παροχή υπηρεσιών φρούρησης/ασφαλείας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4421348


Διαγωνισμός αρ. 4/2020  (Ημερ. Λήξης 12/10/2020) - ΕΛΗΞΕ

Tender No. 4/2020 - Sewerage and Drainage Project of Limassol-Amathus Phase B2, Contract F5, Construction of Anti-Flooding Works in Greater Limassol

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4264809


Διαγωνισμός αρ. 8/2020  (Ημερ. Λήξης 27/7/2020) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 8/2020 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4265573


Διαγωνισμός αρ. 7/2020  (Ημερ. Λήξης 18/5/2020) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 7/2020 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=4168913


Διαγωνισμός αρ. 6/2020  (Ημερ. Λήξης 30/3/2020) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 6/2020 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για πέντε χρόνια, τριών υποβρύχιων αντλιών λυμάτων

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4116327


Διαγωνισμός αρ. 2/2020  (Ημερ. Λήξης 17/2/2020) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 2/2020 για την παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή και μεταφορά αφυδατωμένης βιολογικής λάσπης από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή και τη διαχείριση της

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4054929


Διαγωνισμός αρ. 1/2020  (Ημερ. Λήξης 17/2/2020) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 1/2020 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4048318Διαγωνισμός αρ. 14/2019  (Ημερ. Λήξης 17/2/2020) - ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 14/2019 για παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελετών και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής σντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Κέντρου της πόλης της Λεμεσού

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4025912


Διαγωνισμός αρ. 13/2019  (Ημερ. Λήξης 20/1/2020)ΕΛΗΞΕ 

Διαγωνισμός αρ.13/2019 για την Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς στη Λεμεσό (Συμβόλαιο Ε17.Β)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4000577


Διαγωνισμός αρ. 12/2019  (Ημερ. Λήξης 20/1/2020)

Διαγωνισμός αρ.12/2019 για την Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς στη Λεμεσό (Συμβόλαιο Ε17.Β)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3886049


Διαγωνισμός αρ. 11/2019  (Ημερ. Λήξης 20/1/2020)ΕΛΗΞΕ 

Διαγωνισμός αρ.11/2019 για την Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα Πύργου στη Λεμεσό (Συμβόλαιο Ε17.Α)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3885896


Διαγωνισμός αρ. 10/2019  (Ημερ. Λήξης 25/11/2019) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.10/2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση αντιπληγματικής βαλβίδας στο Aντλιοστάσιο Η και αναβάθμιση καταθλιπτικών σωληνώσεων και υδραυλικού εξοπλισμού σε 2 αντλίες του Αντλιοστασίου C

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3875672


Διαγωνισμός αρ. 9/2019  (Ημερ. Λήξης 29/10/2019) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 9/2019 για συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού συστήματος στη Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων στα Κάτω Πολεμίδια και προμήθεια και εγκατάσταση νέας κεφαλής του συστήματος άρδευσης

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3872499


Διαγωνισμός αρ. 6/2019  (Ημερ. Λήξης 14/10/2019) ΕΛΗΞΕ 

Διαγωνισμός αρ. 6/2019 για την παροχή υπηρεσιών ενός Πολιτικού Μηχανικού, ενός Μηχανολόγου Μηχανικού και ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών του Συμβολαίου Ε13

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3827552


 

Διαγωνισμός αρ. 8/2019  (Ημερ. Λήξης 7/10/2019) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.8/2019 για προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (FeCl2 ή FeCl2/FeCl3)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3836385


Διαγωνισμός αρ. 7/2019  (Ημερ. Λήξης 14/10/2019)

Διαγωνισμός αρ. 7/2019 για την παροχή υπηρεσιών χρήσης υποδομής Υπολογιστικού Νέφους (Infrastructure as a Service) για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3816104


Διαγωνισμός αρ. 2/2019  (Ημερ. Λήξης 3/6/2019)ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 2/2019 για παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελετών και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής του συστήματος αποχέτευσης λυμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς στη Λεμεσό

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3661252


Διαγωνισμός αρ. 28/2018  (Ημερ. Λήξης 28/1/2019)ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.28/2018 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια, τεσσάρων (4) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3500564


Διαγωνισμός αρ. 26/2018  (Ημερ. Λήξης 3/12/2018) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.26/2018 για την παροχή υπηρεσιών για διεκπεραίωση αιτήσεων συνδέσεων στον κλάδο Συνδέσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3438967


Διαγωνισμός αρ. 25/2018  (Ημερ. Λήξης 26/11/2018) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.25/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων / γραφείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3413138


Διαγωνισμός αρ. 24/2018  (Ημερ. Λήξης 12/11/2018)ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 24/2018 για την προμήθεια συνολικά εννέα (9) συσκευών αυτόματης δειγματοληψίας λυμάτων

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3384409


Διαγωνισμός αρ. 23/2018  (Ημερ. Λήξης 22/10/2018) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.23/2018 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια, πέντε (5) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3354816


Διαγωνισμός αρ. 22/2018  (Ημερ. Λήξης 15/10/2018) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.22/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δικτύου ομβρίων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3343127


 

Διαγωνισμός αρ. 17/2018  (Ημερ. Λήξης 17/9/2018)ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.17/2018 για ασφαλιστικές καλύψεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3299100


Διαγωνισμός αρ. 18/2018  (Ημερ. Λήξης 10/9/2018) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.18/2018 για την προμήθεια και συντήρηση για επτά (7) χρόνια ενός ηλεκτρικού οχήματος

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3290710


Διαγωνισμός αρ. 16/2018  (Ημερ. Λήξης 24/9/2018)ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.16/2018 για την παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης υφιστάμενων φρεατίων λυμάτων και άλλων συναφών εργασιών

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3279794


Διαγωνισμός αρ. 14/2018 (Ημερ. Λήξης 29/5/2018) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 14/2018 για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρεωστών του ΣΑΛΑ και την παροχή βοήθειας για εξόφληση των οφειλων τους προς το Συμβούλιο

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3185254


Διαγωνισμός αρ. 13/2018 (Ημερ. Λήξης 29/5/2018) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 13/2018 για την παροχή υπηρεσιών διαφημιστή προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3176015


Διαγωνισμός αρ. 4/2018 (Ημερ. Λήξης 11/6/2018) ΕΛΗΞΕ

Tender 4/2018-Contract E14-Rehabilitation of Gravity Sewers and Rising Mains

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3141252


Διαγωνισμός αρ. 8/2018 (Ημερ. Λήξης 26/3/2018)ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.8/2018 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για πέντε χρόνια, τεσσάρων υποβρύχιων αντλιών λυμάτων

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3112989


Διαγωνισμός αρ. 7/2018 (Ημερ. Λήξης 12/3/2018)ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 7/2018 για την παροχή γραμματειακών υπηρεσιών από δύο γραμματείς για κάλυψη έκτακτων αναγκών διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3112933


Διαγωνισμός αρ. 5/2018 (Ημερ. Λήξης 19/3/2018)ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.5/2018 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή συγκεντρώσεων Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3107471


Διαγωνισμός αρ. 3/2018 (Ημερ. Λήξης 5/3/2018) ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 3/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δικτύου λυμάτων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3091898


Διαγωνισμός αρ. 2/2018 (Ημερ. Λήξης 26/3/2018)ΕΛΗΞΕ

Tender No. 2/2018 for the provision of services for the Operation and Maintenance of the Wastewater Treatment Plant (WwTP) of SBLA at Moni

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3073642


Διαγωνισμός αρ. 1/2018 ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.1/2018 για την τοποθέτηση Δημοσίων Αγωγών Λυμάτων και Ομβρίων, Δημοσίων Υπονόμων Οικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες Συντήρησης Δικτύου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3074563

 


Διαγωνισμός αρ. 18/2017ΕΛΗΞΕ

Tίτλος: Διαγωνισμός αρ.18/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) δοσομετρικών συστημάτων, πέντε (5) συστημάτων ογκομέτρησης και προμήθεια τεσσάρων (4) σετ ανταλλακτικών δοσομετρικών αντλιών

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 15/1/2018

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3040626


Διαγωνισμός αρ. 17/2017ΕΛΗΞΕ

Tίτλος: Διαγωνισμός αρ.17/2017 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 15/1/2018

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3031695


Διαγωνισμός αρ. 16/2017ΕΛΗΞΕ

Tίτλος: Διαγωνισμός αρ. 16/2017 για την παροχή υπηρεσιών στον κλάδο ελέγχου ποιότητας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3031501


Διαγωνισμός αρ. 14/2017ΕΛΗΞΕ

Tίτλος: Διαγωνισμός αρ.14/2017 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελετών και επίβλεψη εργασιών κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Μείζονος Λεμεσού

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3053268


Διαγωνισμός αρ. 13/2017ΕΛΗΞΕ

Tίτλος: Διαγωνισμός αρ.13/2017 για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις αντλίες λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=2954623


Διαγωνισμός αρ. 12/2017ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ. 12/2017 για την παροχή υπηρεσιών από τρείς βοηθούς Λογιστηρίου για κάλυψη των αναγκών του ΣΑΛΑ  σε λογιστικές υπηρεσίες

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=2942128


Διαγωνισμός αρ. 11/2017ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ. 11/2017 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση έτοιμου λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=2932200


Διαγωνισμός αρ. 10/2017ΕΛΗΞΕ

Tίτλος: Διαγωνισμός αρ. 10/2017 για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό, την αποκατάσταση και την προστασία από διάβρωση της σήραγγας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1900605


Διαγωνισμός αρ. 9/2017ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ. 9/2017 για την προμήθεια δώδεκα (12) αεροβαλβίδων λυμάτων και έξι (6) σετ ανταλλακτικών

Κωδικοί CPV: 42131100-Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1890072


Διαγωνισμός αρ. 7/2017ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ. 7/2017 για σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δύο συστημάτων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 3/7/2017

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1875048


Διαγωνισμός αρ. 6/2017ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ. 6/2017 για την παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή και μεταφορά αφυδατωμένης βιολογικής λάσπης από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή και τη διαχείριση της

Κωδικοί CPV: 90513700-Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 90513800-Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 22/5/2017

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1854121


Διαγωνισμός αρ. 2/2017ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ.2/2017 για τον Σχεδιασμό, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Απόσμησης για το Αντλιοστάσιο “F”

Κωδικοί CPV: 90731100-Διαχείριση ποιότητας αέρα 42514310-Φίλτρα αέρα 42514320-Φίλτρα αερίων 50532000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 42514000-Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 24/4/2017

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1821098

Προσφορά αρ. 20/2016ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ.20/2016 για την παροχή υπηρεσιών φρούρησης/ασφαλείας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Κωδικοί CPV: 79713000-Υπηρεσίες φύλαξης 79715000-Υπηρεσίες περιπόλου 79700000-Υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 5/12/2016

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1758669


Διαγωνισμός αρ. 19/2016ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ.19/2016 για τον Σχεδιασμό, την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Απόσμησης για το Αντλιοστάσιο “H”

Κωδικοί CPV: 90731100-Διαχείριση ποιότητας αέρα 42514310-Φίλτρα αέρα 42514320-Φίλτρα αερίων 42514000-Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 19/12/2016

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1739776


Διαγωνισμός αρ. 18/2016ΕΛΗΞΕ

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ.18/2016 για την παροχή υπηρεσιών στο Κλάδο Ελέγχου και Ποιότητας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Κωδικοί CPV: 71900000-Εργαστηριακές υπηρεσίες 71330000-Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού 71300000-Υπηρεσίες μηχανικού 90714500-Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 28/11/2016

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1734068


Διαγωνισμός αρ. 17/2016ΕΛΗΞΕ

Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Τίτλος: Διαγωνισμός αρ.17/2016 για την προμήθεια και συντήρηση για δύο (2) χρόνια δύο (2) διπλοκάμπινων οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Κωδικοί CPV: 34113200-Οχήματα παντός εδάφους 34113000-Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 34110000-Επιβατικά αυτοκίνητα 34100000-Αυτοκίνητα οχήματα

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 7/11/2016

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1731728


Διαγωνισμός αρ. 16/2016ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 16/2016 για παροχή υπηρεσιών για (α) Συμπληρωματικές Μελέτες (β) Ετοιμασία εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού (γ) Αξιολόγηση προσφορών και (δ) Επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου στη Λεμεσό

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 27/3/2017

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1794588


Διαγωνισμός αρ. 4/2016

Tender No. 4/2016 - Sewerage and Drainage Project of Limassol-Amathus Phase B2, Contract E10, Pumbing Station Z and Force Mains Κωδικοί CPV: 45232152-Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 45232423-Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια νερών υπονόμων 45232431-Αντλιοστάσιο λυμάτων 43134100-Βυθιζόμενες αντλίες 45232400-Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 45232420-Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 3/4/2017

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1791901


Διαγωνισμός αρ. 21/2016 ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ. 21/2016 για αγορά χημικών υλικών 1. Διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου 2. Διαλύματος Υδροξειδίου του Νατρίου

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 12/12/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1765555


Διαγωνισμός αρ. 20/2016 ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.20/2016 για την παροχή υπηρεσιών φρούρησης/ασφαλείας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 5/12/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1758669


Διαγωνισμός αρ. 19/2016 ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.19/2016 για τον Σχεδιασμό, την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Απόσμησης για το Αντλιοστάσιο “H”

Κωδικοί CPV: 90731100-Διαχείριση ποιότητας αέρα 42514310-Φίλτρα αέρα 42514320-Φίλτρα αερίων 42514000-Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 19/12/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1739776


Διαγωνισμός αρ. 18/2016 ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.18/2016 για την παροχή υπηρεσιών στο Κλάδο Ελέγχου και Ποιότητας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 28/11/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1734068


Διαγωνισμός αρ. 17/2016 ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.17/2016 για την προμήθεια και συντήρηση για δύο (2) χρόνια δύο (2) διπλοκάμπινων οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Κωδικοί CPV: 34113200-Οχήματα παντός εδάφους 34113000-Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 34110000-Επιβατικά αυτοκίνητα 34100000-Αυτοκίνητα οχήματα

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 7/11/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1731728


 

Διαγωνισμός αρ. 15/2016 ΕΛΗΞΕ

Διαγωνισμός αρ.15/2016 για ομαδική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και των συνταξιούχων υπαλλήλων του 

Κωδικοί CPV: 66512220-Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης 66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης 66512200-Υπηρεσίες ασφάλισης υγείας

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 17/10/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1694132


Διαγωνισμός αρ. 14/2016 ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 14/2016 για την παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης στόλου για τα οχήματα, κινητές αντλίες και γεννήτριες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 17/10/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1692826


Διαγωνισμός αρ. 12/2016 ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 12/2016 για την συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού συστήματος στη Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων στα Κάτω Πολεμίδια

Κωδικοί CPV: 77300000-Υπηρεσίες φυτοκομίας 77310000-Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 12/9/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1682420


Διαγωνισμός αρ. 10/2016  - ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 10/2016 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθολογιστική διασπορά των ταμειακών διαθεσίμων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) 

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 18/7/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1649008


Διαγωνισμός αρ. 8/2016 ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 8/2016  για την παροχή υπηρεσιών διαφημιστή στο Συμβούλιο

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 30/5/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1610411


Διαγωνισμός αρ. 7/2016 ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 7/2016  για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αγωγών και φρεατίων ομβρίων και άλλων συναφών εργασιών

Κωδικοί CPV: 90000000-Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90640000-Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 90913000-Υπηρεσίες καθαρισμού βυτίων και δεξαμενών

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 30/5/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1589667


 

Διαγωνισμός αρ. 5/2016ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 5/2016 για προμήθεια διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (FeCl2)

Κωδικοί CPV: 24312122-Χλωριούχος σίδηρος

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 18/4/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1560108


Διαγωνισμός αρ. 3/2016 ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 3/2016 για την παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή και μεταφορά αφυδατωμένης βιολογικής λάσπης από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή και τη διαχείριση της

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 18/4/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1555619


Διαγωνισμός αρ. 2/2016  ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ 2/2016 για την παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 21/3/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1544680


 

Διαγωνισμός αρ. 1/2016 ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 1/2016 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση έτοιμου Λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Κωδικοί CPV: 72210000-Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 15/2/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1518800


Διαγωνισμός αρ. 19/2015 ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 19/2015  για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αγωγών και αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών

Κωδικοί CPV: 90000000-Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-Υπηρεσίες αποχέτευσης 90410000-Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων 90430000-Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων 90491000-Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων 90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 1/2/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1499237


 

Διαγωνισμός αρ. 17/2015 ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 17/2015  για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο ντεπόζιτων αποθήκευσης διαλύματος σιδήρου σε δύο αντλιοστάσια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. 

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 18/1/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1496344


Διαγωνισμός αρ. 18/2015 ΕΛΗΞΕ

 

Προσφορά αρ. 18/2015  για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρεωστών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και την παροχή βοήθειας για εξόφληση οφειλών τους προς το Συμβούλιο

Κωδικοί CPV: 79940000-Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 30/11/2015

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1467188


 

Διαγωνισμός αρ. 16/2015 ΕΛΗΞΕ

 

Προσφορά αρ. 13/2015 για εργασίες συντήρησης και μικροαλλαγές κτιρίου ΣΑΛΑ στην οδό Παντελή Κατελάρη στη Λεμεσό

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 2/11/2015

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1440006


Διαγωνισμός αρ. 13/2015 - ΕΛΗΞΕ

 

Προσφορά αρ. 13/2015 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθολογιστική διασπορά των ταμειακών διαθέσιμων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 28/9/2015

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1411805

 


Διαγωνισμός αρ. 14/2015 - ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 14/2015 για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο ντεπόζιτων αποθήκευσης διαλύματος σιδήρου και προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση δύο ηλεκτρονικών συστημάτων ογκομέτρησης σε δύο αντλιοστάσια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Κωδικοί CPV: 44611400-Δεξαμενές αποθήκευσης 44611000-Δεξαμενές 51810000-Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών
 

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 28/9/2015

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1414501


 

Διαγωνισμός αρ. 15/2015 - ΕΛΗΞΕ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 12/10/2015

Προσφορά αρ. 15/2015 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των Κεντρικών Γραφείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

(Κωδικοί CPV: 90910000-Υπηρεσίες καθαρισμού 90919200-Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1414121


Διαγωνισμός αρ. 3/2015 - ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 3/2015 για παροχή υπηρεσιών για (α) Συμπληρωματικές Μελέτες (β) Ετοιμασία εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού (γ) Αξιολόγηση προσφορών και (δ) Επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου στη Λεμεσό  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1278058


Διαγωνισμός αρ. 5/2015 - ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 5/2015 για την τοποθέτηση Δημόσιων Αγωγών Λυμάτων και Ομβρίων, Δημόσιων Υπονόμων Οικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες συντήρησης δικτύου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1318017


Διαγωνισμός αρ. 6/2015 - ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 6/2015 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση αισθητήρων μέτρησης υδροθείου και οξυγόνου σε έξι αντλιοστάσια του ΣΑΛΑ

(Κωδικοί CPV: 35125100-Αισθητήρες 38543000-Εξοπλισμός ανίχνευσης αερίων 50532000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 50411200-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετρητών αερίου)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων και να εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1317440


Διαγωνισμός αρ. 7/2015 - ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 7/2015 για προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή συγκεντρώσεων Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1316392


Διαγωνισμός αρ. 8/2015 - ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 8/2015 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1332350


Διαγωνισμός αρ. 9/2015 - ΕΛΗΞΕ

Προσφορά αρ. 9/2015 για την προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1332052


Διαγωνισμός αρ. 10/2015 - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Προσφορά αρ. 10/2015 για την παροχή γραμματειακών υπηρεσιών από δύο γραμματείας για κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου

Κωδικοί CPV: 79550000-Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ 79551000-Υπηρεσίες δακτυλογράφησης 79552000-Υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένων 79621000-Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού γραφείου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην ενότητα με τα Έντυπα για Δημόσιες Συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

 

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1339685

 

 

 

Διαγωνισμός αρ. 3/2024 (Ημερ. Λήξης 26/2/2024) 

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F