ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ

Έργα επέκτασης του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων του ΣΑΛΑ

Tο αποχετευτικό έργο κατασκευάζεται σε φάσεις και καλύπτει ολόκληρη την Περιοχή της Μείζονος Λεμεσού η οποία βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Οι κατασκευαστικές εργασίες της Α’ Φάσης του έργου άρχισαν το 1992 και ολοκληρώθηκαν το 1995, ενώ οι εργασίες του πρώτου σταδίου της Β’ Φάσης (Στάδιο Β1) άρχισαν το 1999 και ολοκληρώθηκαν το 2004.

Από το 1992 που άρχισε η σταδιακή κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος, δαπανήθηκαν μέχρι το 2005 πέραν των 137 εκ. ευρώ. Με τα έργα αυτά έχει καλυφθεί το 50% της περιοχής η οποία βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλίου, και έχουν συνδεθεί γύρω στα 12.000 υποστατικά, εξυπηρετώντας περί τις 100,000 άτομα περίπου.

Τώρα υλοποιείται το δεύτερο και τελικό στάδιο της Β’ Φάσης (Στάδιο Β2) με συνέχιση των κατασκευαστικών έργων και στόχος μας είναι η επέκταση και ολο κλήρωση των έργων αυτών μέχρι το 2018. Οι εργασίες της παρούσας Φάσης άρχισαν τον Αύγουστο του 2006 με τα έργα επέκτασης του βιολογικού σταθμού Μονής. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2008 και ο νέος σταθμός που τέθηκε ήδη σε λειτουργία, είναι έτοιμος να δεχθεί 40,000 κυβικά μέτρα λυμάτων την ημέρα σε σύγκριση με 20,000 που δεχόταν πριν την επέκταση του.

 Το έργο αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, απαλλάσσοντας την πόλη μας από πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Εξαιρετικής σημασίας είναι και τα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που έχουν αμβλύνει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η πόλη μας από τις πλημμύρες. Κατά το στάδιο της Φάσης Β2, προγραμματίζονται επίσης έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 50 χλμ. περίπου συνολικού κόστους πέραν των 32 εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν σαν στόχο να καλύψουν και νέες περιοχές. Πέραν από αυτά το ΣΑΛΑ ετοίμασε τα σχέδια και την μελέτη για το έργο αποχέτευσης ομβρίων του παρακαμπτηρίου δρόμου του νέου Λιμανιού Λεμεσού (κάθετος δρόμος), υπολογιζόμενου κόστους πέραν των €25 εκ., τη δαπάνη του οποίου ανέλαβε εξ' ολοκλήρου η Κυβέρνηση. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί περί το 2013.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F