Για να διαβάσετε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Adobe Acrobat. Η έκδοση Adobe Acrobat Reader είναι διαθέσιμη δωρεάν στον ιστότοπο της ADOBE.

Προσφορές οι οποίες δεν φαίνονται πιο κάτω, αποτελούν είτε ακυρωθείσες προσφορές είτε προσφορές για τις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη η κατακύρωση

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F