Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας διεξάγει κατασκευαστικά έργα σε διάφορες περιοχές για την επέκταση του Δημόσιου Αποχετευτικού Συστήματος.

Επειδή ορισμένοι εργολάβοι συνδέσεων παροτρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να κατασκευάσουν το ιδιωτικό τους σύστημα προτού ολοκληρωθούν τα έργα τοποθέτησης του κύριου αγωγού στον δρόμο, πληροφορείται το κοινό ότι αυτή η διαδικασία είναι παράτυπη και δυνατό να δημιουργήσει νομικά ή τεχνικά προβλήματα στους ιδιοκτήτες των υποστατικών, όπως επίσης και επιπρόσθετα έξοδα.

Τονίζεται ότι το Συμβούλιο δεν απαιτεί στο παρόν στάδιο την κατασκευή της ιδιωτικής υπόνομου οικοδομής και την σύνδεση με το σύστημα, έστω και αν τα έργα τοποθέτησης του δημόσιου αγωγού λυμάτων στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν συμπληρωθεί.

Όταν το Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα τεθεί σε λειτουργία, θα δημοσιευθεί σχετικό Διάταγμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για την ανάγκη κατασκευής της ιδιωτικής υπόνομου οικοδομής και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής αιτήσεων από το ΣΑΛΑ για σύνδεση των ιδιωτικών αποχετευτικών συστημάτων με το δημόσιο σύστημα.

Τονίζεται τέλος, ότι η σύνδεση με τον δημόσιο αγωγό ή οποιαδήποτε επέμβαση στη Δημόσια Υπόνομο Οικοδομής χωρίς άδεια του Συμβουλίου, αποτελεί αδίκημα και υπόκειται σε πρόστιμο ή/και άλλα νομικά μέτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία σύνδεσης με το σύστημα, το κοινό προτρέπεται να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.sbla.com.cy ή να επικοινωνεί με το τηλέφωνο 25881888.

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F