Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument


  Link   Tμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη
1413 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22803100
Φάξ: 22675019
E:mail: [email protected]


  Link   Συμβουλίο Αποχετεύσεως Λευκωσίας
Τ.Θ. 21835
1513 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22872555
Φάξ: 22666569
E-mail: [email protected]
  Link   Συμβουλίο Αποχετεύσεως Πάφου
Τ.Θ. 60474
8100 Πάφος
Τηλέφωνο: 26818202
Φάξ: 26939294
E-mail: [email protected]
  Link   Δήμος Λεμεσού
οδός Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25884300
web: www.limassolmunicipal.com.cy
  Link   Department of Lands and Surveys
Phone No.: 25574457
  Link   Δήμος Μέσα Γειτονιάς
Γρίβα Διγενή 14 4002 Μ. Γειτονιά
Τηλέφωνο: 25723597
web: www.mesayitonia.com.cy
  Link   Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50225 3602 Λεμεσός
Τηλ. 00357 2557 4457
Φαξ. 00357 2556 4382
e-mail: [email protected]
web: www.wbl.com.cy
  Link   Urban Waste Water Treatment
Council Directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC)
  Link   Communication & Information Resource Centre Administrator
CIRCA
  Link   Τμήμα Περιβάλλοντος
Τηλ.22408900
Φαξ:22774945
Email: [email protected]

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F