08/2024

Τελευταία ημερομηνία πληρωμής τελών για το έτος 2023 πριν την επιβολή προσθετης επιβάρυνσης.

07/2024

Ολοκλήρωση κατασκευής αντλιοστασίου Ζ και σύνδεση ενορίας Ζακακίου με το αποχετευτικό δίκτυο.

06/2024

Ολοκλήρωση Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου Μείζονος Λεμεσού.

05/2024

Τελετή υπογραφής συμβάσης μεταξύ του ΣΑΛΑ και WADE ADAMS CONTRACTING (CYPRUS) LTD για την κατασκευή μικρών αποχετευτικών δικτυών.

04/2024

Ανεύρεση και ανάδειξη αρχαιοτήτων κατά τις εργασίες του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου της Λεμεσού

03/2024

Ενημέρωση προσωπικού ΣΥΛ & ΣΑΛΑ για την πορεία της μεταρρύθμισης και της δημιουργίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού

02/2024

Συσσώρευση βρόχινου νερού στην διασταύρωση Αγίας Φυλάξεως και Σπύρου Κυπριανού

01/2024

Μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο Κέντρου Λεμεσού - Έργα στην οδό Γλάδστωνος

74/2023

Τελετή υπογραφής δανειακής σύμβασης μεταξύ ΣΑΛΑ και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

73/2023

Μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο Κέντρου Λεμεσού - Προσωρινό άνοιγμα οδού Γλάδστωνος ενοψει εορτών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επικαιροποίηση στοιχείων αποστολής των λογαριασμών του Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας αποφάσισε όπως από το 2023 τερματίσει την έντυπη αποστολή των καταστάσεων λογαριασμού, οι οποίες  θα αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email.)

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F