Το Συμβούλιο, το Όραμα και  Αποστολή του

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εγκαθιδρύθηκε με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 248/80 ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 1980 σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 μέχρι 2017.

Το Όραμα μας

Το όραμά μας είναι να είμαστε ένας πρότυπος δημόσιος Οργανισμός για τον οποίο κάθε Λεμεσιανός να αισθάνεται περήφανος.

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η εγκαθίδρυση και η λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που να εγγυάται την διαφύλαξη της καθαρότητας της θάλασσας της Λεμεσού, των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης μας, καθώς επίσης  η εγκαθίδρυση και η λειτουργία ενός αποτελεσματικού βασικού δικτύου ομβρίων το οποίο να διασφαλίζει,  στον μέγιστο δυνατό βαθμό,  την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν 39 άτομα ως ακολούθως:

  • Ο Δήμαρχος Λεμεσού
  • Δήμαρχος Γερμασόγειας
  • Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς
  • Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου
  • Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών
  • Έπαρχος Λεμεσού
  • Ολοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λεμεσού (26 άτομα)
  • Προέδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου, Παρεκκλησιάς, Πάνω Πολεμιδιών, Αγίου Τύχωνα, Παλώδιας και Μουτταγιάκας
  • Εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονής

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Λεμεσού.

Αυτή τη στιγμή, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας εργοδοτεί 69 άτομα με Πρόεδρο τον κ. Νίκο Νικολαϊδη, Δήμαρχο Λεμεσού και Γενικό Διευθυντή τον κο Γιάννη Τσουλόφτα. Οι εξουσίες, ευθύνες και σκοποί του Συμβουλίου καθορίζονται στον Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο αρ. 1 του 1971 και στους Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Περιοχή Συμβουλίου

Η περιοχή του Συμβουλίου περιλαμβάνει τις περιοχές εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λεμεσού, περιοχές των Δήμων Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας. Επίσης περιλαμβάνει και περιοχές των Κοινοτκών Συμβουλίων Πάνω Πολεμιδιών, Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Πύργου, Μονής, Μουτταγιάκας και Παλώδιας.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F