Μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο κέντρου πόλης - Εύρεση αρχαιοτήτων στην περιοχή Τζαμούδας – οδός Ελλάδος και Ναβαρίνου

Αρχαίος τάφος ήρθε στο φως κατά τις εργασίες εκσκαφών που διεξάγονται στην συμβολή των οδών Ελλάδος και Ναβαρίνου,  πλησίον της Τζαμούδας, στα πλαίσια του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου της Λεμεσού.  

Ο τάφος αποτελεί αρχαίο εύρημα που ανάγεται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600-1050 π.Χ.). Στο χώρο του τάφου ανευρέθηκαν μέχρι στιγμής σκελετοί δύο ανθρώπων και διάφορα κτερίσματα (αγγεία).

Οι ανασκαφές για αποκάλυψη των ευρημάτων αναμένεται, σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να διαρκέσουν μέχρι τις 17 Μαρτίου. Με την ολοκλήρωση της ανασκαφικής δραστηριότητας και την μετακίνηση των ευρημάτων στις αποθήκες του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα μπορούν τα ευρήματα να μελετηθούν και να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους αρχαιολόγους. Η περιοχή παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον και έχουν βρεθεί κατά καιρούς και άλλοι προϊστορικοί τάφοι της Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Ο εντοπισμός αρχαιοτήτων ήταν κάτι που είχε προβλεφθεί από το ΣΑΛΑ, γι’ αυτό και στο Έργο η παρουσία αρχαιολόγου είναι συνεχής με στόχο, τόσο την προστασία των αρχαιοτήτων μας, όσο και την απρόσκοπτη συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών.

Ο εντοπισμός του τάφου δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής ιδιαίτερα προβλήματα στην πρόοδο των εργασιών, ωστόσο, το ΣΑΛΑ ζήτησε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων όπως εργαστεί εκτός ωρών εργασίας με σκοπό την τάχιστη αποκάλυψη και μετακίνηση των ευρημάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
15 Μαρτίου 2023

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F