1. Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 για τις θέσεις

  • Διοικητικού Λειτουργού (1 θέση)
  • Λειτουργού Λογιστηρίου (1 θέση)
  • Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής (1 θέση)
  • Πολιτικού Μηχανικού Πολιτικής Μηχανικής (2 θέσεις)
  • Τεχνικού Μηχανικού Μηχανολογίας (1 θέση)
  • Τεχνικού Μηχανικού Χημείου (1 θέση)

2. Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2021 για τη θέση του Βοηθού Γραφείου (1 θέση)

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στα πλαίσια
του Προγράμματος LIFECAB, που έγινε στις 3-4 Οκτωβρίου 2019

Έργο ERMIS-F