Η πρωτοβουλία «Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα» αποτελεί την πιο ισχυρή εθνική πρωτοβουλία δέσμευσης των επιχειρήσεων κατά της κλιματικής αλλαγής, που αναπτύχθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εμπλοκή επιχειρήσεων από όλους τους οικονομικούς τομείς στην κλιματική δράση, μέσα από την εθελοντική δέσμευσή τους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 8% μέχρι το 2030, παρέχοντας τους τα κατάλληλα εργαλεία. Μέχρι στιγμής, συνολικά 64 επιχειρήσεις έχουν υπογράψει την εθελοντική Δέσμευση για το κλίμα και έχουν αναλάβει δράση.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στα πλαίσια της ευρύτερης περιβαλλοντικής και ενεργειακής του πολιτικής και ευαισθησίας δεν θα μπορούσε να απέχει από την πρωτοβουλία αυτή. Ως εκ τούτου το ΣΑΛΑ έχει υπογράψει την εθελοντική Δέσμευση για το κλίμα και προβαίνει/προγραμματίζει ήδη πολλαπλές και πολυδιάστατες ενέργειες προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Επίσης, κατά την πρώτη ετήσια τελετή απονομής βραβείων που διοργανώθηκε από την ΟΕΒ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία το ΣΑΛΑ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γρηγόρη Παναγιώτου (Εκτελεστικό Μηχανικό Μηχανολογίας – Κλάδος Συντήρησης και Λειτουργίας) και έλαβε τιμητική διάκριση για την ενεργό του δράση στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο και τις προσπάθειες που κατέβαλε για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F