Μήνυμα Γενικού Διευθυντή ΣΑΛΑ κ. Γιάννη Τσουλόφτα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) αποτελεί έναν σύγχρονο, δυναμικό, εύρωστο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο δημόσιο Οργανισμό, που είναι ταγμένος στην υπηρεσία της πόλης και επαρχίας μας.

Περισσότερα ...

 

Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»  Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020  Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ
ep logo_nireas

Έργο ERMIS-F