Υποβάλλετε σε έντυπο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» (Aίτηση για έκδοση Άδειας) εις διπλούν συνοδευόμενη από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα. Θα ειδοποιηθείτε γραπτώς και θα παραλάβετε ταχυδρομικώς την άδεια κατασκευής από το ΣΑΛΑ Συμφωνείστε με εργολάβο της δικής σας επιλογής ο οποίος θα σας δώσει την καλύτερη προσφορά για να κατασκευάσει τις αποχετεύσεις σας. Συστήνεται όπως ζητήσετε προφορές από τουλάχιστον τρεις εργολάβους για εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής τιμής Ειδοποιείστε το ΣΑΛΑ πριν αρχίσετε τις εργασίες. Το ΣΑΛΑ θα ελέγξει την κατασκευή Για την έκδοση της άδειας και τον έλεγχο, το ΣΑΛΑ θα σας χρεώσει 2% επί της αξίας (σύμφωνα με την εκτίμηση του ΣΑΛΑ) της εργασίας που θα γίνει για το δικό σας σύστημα Κατά την κατασκευή παίρνετε τη γραπτή συναίνεση του ΣΑΛΑ αφού διενεργηθεί επιθεώρηση της ιδιωτικής υπονόμου πριν σκεπάσετε τους σωλήνες σας. Φροντίστε να μη λειτουργήσετε το νέο σύστημα αποχετεύσεων, μέχρι να ειδοποιηθείτε από το Συμβούλιο ειδικά γι’ αυτό. αρχική σελίδα

Για να διαβάσετε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Adobe Acrobat. Η έκδοση Adobe Acrobat Reader είναι διαθέσιμη δωρεάν στον ιστότοπο της ADOBE.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F