1. Οι λιποπαγίδες είναι υποχρεωτικές για τις αποχετεύσεις των κουζίνων των εστιατορίων, των ζαχαροπλαστείων, των αρτοποιείων, κ.α.
 2. Πρέπει να κατασκευάζονται σε προσιτό χώρο για σκοπούς καθαρισμού και επιθεώρησης.
 3. Οι λιποπαγίδες πρέπει να είναι υδατοστεγείς και να προστατεύονται από τη διάβρωση. Θα γίνεται έλεγχος από το Συμβούλιο πριν την έκδοση της Πράσινης Κάρτας.
 4. Οι λιποπαγίδες πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού με δικές του δαπάνες.
 5. Απαγορεύεται η διοχέτευση στις λιποπαγίδες υγρών αποβλήτων από αποχωρητήρια, ουρητήρια, μπάνια, όμβρια, ανόργανα λάδια (μηχανέλαιο) ή οτιδήποτε άλλων αποβλήτων εκτός από τις αποχετεύσεις της κουζίνας.
 6. Η λιποπαγίδα πρέπει να έχει εξαερισμό.
 7. Οι αγωγοί από και προς τη λιποπαγίδα πρέπει να έχουν ελάχιστη κλίση 2%.
 8. Πρέπει να είναι τύπου και χωρητικότητας που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και να διατηρούνται πάντα σε συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και μεθόδους λειτουργίας που συνάδουν με την υγιή μηχανική πρακτική.
 9. Ο καθαρισμός (εκκένωση ξέπλυμμα και γέμισμα με καθαρό νερό) πρέπει να γίνεται κάθε 14 ημέρες και το αργότερο κάθε μήνα, ανάλογα με τη χρήση της, έτσι που να υπάρχει πάντοτε χώρος για κατακράτηση λίπους και στερεών.
 10. Οι διαστάσεις και γενικά η χρήση τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κώδικες CYS-EN 1825-2:2002 και CYS-EN 1825-1:2004.

Για να διαβάσετε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Adobe Acrobat. Η έκδοση Adobe Acrobat Reader είναι διαθέσιμη δωρεάν στον ιστότοπο της ADOBE.

Κατασκευή και λειτουργία της Παγίδας Ανάσχεσης - Λιποπαγίδας

Η παγίδα ανάσχεσης της επιχείρησης (λιποπαγίδα) θα πρέπει να αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα-θαλάμες (όπως καθορίστηκε με την Άδεια Κατασκευής που εκδόθηκε από το ΣΑΛΑ). 

Στο πρώτο τμήμα-θαλάμη γίνεται η καθίζηση των αιωρούμενων στερεών που πιθανόν να διαφεύγουν από την κουζίνα. 

Στο δεύτερο τμήμα-θαλάμη γίνεται ο διαχωρισμός των λιπαρών ουσιών που διαφεύγουν προς τα πάνω και συσσωρεύονται στην επιφάνεια της θαλάμης.

Τα λύματα διαμέσου του κάτω μέρους της κάθετου σωλήνας που πρέπει να είναι τοποθετημένη στην έξοδο του δεύτερου τμήματος-θαλάμης της λιποπαγίδας, διαφεύγουν προς το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

Κύριες ενέργειες για τον καθαρισμό της λιποπαγίδας

 1. Το βυτιοφόρο με αναρρόφηση θα πρέπει να αδειάσει το περιεχόμενο του πρώτου και του δεύτερου θαλάμου της λιποπαγίδας.
 1. Μετά το άδειασμα θα πρέπει να γίνει ξύσιμο με ξέστρο των τοιχωμάτων της λιποπαγίδας για αφαίρεση των στερεοποιημένων λιπών που τυχόν έχουν επικαθήσει  στα τοιχώματα των δύο τμημάτων της λιποπαγίδας. 
 1. Ακολούθως πρέπει να απομακρύνονται τα στερεοποιημένα λίπη και άλλα στερεά, με αναρρόφηση τους από το βυτιοφόρο (απαγορεύεται η απόρριψη στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα).
 1. Μετά τον καθαρισμό του περιεχομένου και των τοιχωμάτων της λιποπαγίδας θα πρέπει αυτή να γεμίζει με νερό μέχρι του σημείου του κάτω μέρους της κάθετου σωλήνας που βρίσκεται στη δεύτερη θαλάμη της λιποπαγίδας.
 1. Η συχνότητα του καθαρισμού της λιποπαγίδας θα καθορίζεται από τον κάτοχο/ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα των λυμάτων της επιχείρησης. Συνιστάται να καθαρίζεται τουλάχιστον μια με δύο φορές τον μήνα.  

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F