Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού- Τελετή κατάθεσης Θεμέλιου Λίθου

Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελετή κατάθεσης του Θεμέλιου Λίθου του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων της Δυτικής Λεμεσού, στα Κάτω Πολεμίδια, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Στην τελετή παρέστησαν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Βουλευτές, Δήμαρχοι, Εκπρόσωποι Αστυνομίας Κύπρου και Βρετανικών Βάσεων, Γ.Δ Υπουργείων και Δημόσιων Φορέων, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

Ως μέρος του προγράμματος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιηγήθηκε στην παρακείμενη λίμνη Ομβρίων Υδάτων από τον Δήμαρχο Λεμεσού και τον Γ.Δ. του ΣΑΛΑ, ενώ πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.

Ακολούθησαν ομιλίες από τους: Γενικό Διευθυντή ΣΑΛΑ κ. Παπαϊακώβου, εκπρόσωπο του ανάδοχου του έργου Κοινοπραξία Kruger-Cybarco κ. Μάριο Λανίτη, Πρόεδρο του ΣΑΛΑ και Δήμαρχο Λεμεσού κ. Νικολαϊδη και Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη.

Οι ομιλητές, μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι η κατασκευή του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το καλοκαίρι του 2021 και ο Σταθμός θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της δυτικής αστικής περιοχής Λεμεσού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Το παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο, ύψους περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνδυασμό με την τροχοδρόμηση και την υλοποίηση άλλων συναφών μείζονος σημασίας έργων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2025, θα συμβάλει στην πέραν των τριών δεκαετιών προσπάθεια για την ορθολογική επέκταση και σωστή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος ολόκληρης της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, σε μια εποχή που η Λεμεσός παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και ως εκ τούτου αύξηση του όγκου λυμάτων, το εργοστάσιο θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που ταλανίζουν την ευρύτερη δυτική Λεμεσό, καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των γειτνιαζόντων δήμων και κοινοτήτων.

Προς αυτό το σκοπό, θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του κεντρικού αγωγού του αποχετευτικού δικτύου, αλλά και του υφιστάμενου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στη Μονή. Ταυτόχρονα, θα τερματίσει την ταλαιπωρία και το κόστος που υφίστανται οι ιδιοκτήτες μεγάλων αναπτύξεων, οι οποίοι επωμίζονται στο παρόν στάδιο το κόστος για τον καθαρισμό των λυμάτων των επιχειρήσεων τους. Την ίδια στιγμή, πρόκειται για ένα έργο σημαίνουσας περιβαλλοντικής αξίας, αφού με την υλοποίηση του μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος και των υπόγειων υδάτινων πόρων, και ταυτόχρονα προστατεύεται και η δημόσια υγεία.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι το εργοστάσιο θα αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία στην επεξεργασία λυμάτων, μηδενίζοντας έτσι τις πιθανότητες πρόκλησης οχληρίας στις γειτνιάζουσες περιοχές.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως το έργο λειτουργεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και του ευρύτερου σχεδιασμού που υιοθετούμε για:

  • Τη μεγιστοποίηση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων.
  • Την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και,
  • Την επίτευξη των στόχων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τα ύδατα.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω μονάδα επιτρέπει την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα για πλήρη επαναχρησιμοποίηση της παραγόμενης λάσπης, ως εδαφοβελτιωτικού υλικού και ως καύσιμης ύλης, προς όφελος πάντα των γεωργών και κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι και η δυνατότητα χρήσης του ανακυκλωμένου νερού, ως εναλλακτικού υδάτινου πόρου, για σκοπούς άρδευσης.

Θέλω να επισημάνω, πως με την ολοκλήρωσή του, η ποσότητα νερού που θα εξοικονομείται με την ανακύκλωση των επεξεργασμένων νερών, θα ξεπερνά τα 13 εκ. κυβικά μέτρα ετησίως, ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή του φράγματος Γερμασόγειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για λόγους άρδευσης, για λόγους εξοικονόμησης.

Είναι σημαντικό να σημειώσω επίσης ότι, προς τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού, η Κυβέρνηση κατάρτισε ένα πρόγραμμα κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής σε ευρεία κλίμακα, το κόστος των οποίων ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι από το 2015 ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη της Λεμεσού, 205 έργα συνολικού κόστους πέραν των 546 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα, τα οποία έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και την αναβαθμισμένη εικόνα της Λεμεσού.

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στον Διευθυντή του ΣΑΛΑ κ. Ιάκωβο Παπαϊακώβου, ο οποίος αφυπηρετεί. Είπε χαρακτηριστικά «Γνωρίζοντας τις φιλότιμες προσπάθειες του φίλου κ. Παπαϊακώβου, που φαίνεται ότι αφυπηρετεί, όμως οι προσπάθειες του και το όραμα του πραγματώνονται. Το νερό μπήκε στο αυλάκι. Γνωρίζοντας τους συντελεστές που θα συμβάλουν στην κατασκευή του έργου και την αξιοπιστία εκτέλεσης των έργων, είμαι βέβαιος ότι το 2021 πραγματικά η Λεμεσός θα ανακουφιστεί από σημαντικά προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει, ως αποτέλεσμα της μη επίλυσης του αποχετευτικού προβλήματος για το οποίο γίνονται σχεδιασμοί εδώ και 50 χρόνια».

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Κενές Θέσεις
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης