Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Συμβούλιου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας διεξάγει κατασκευαστικά έργα σε διάφορες περιοχές για την επέκταση του Δημόσιου Αποχετευτικού Συστήματος.

Επειδή ορισμένοι εργολάβοι συνδέσεων παροτρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να κατασκευάσουν το ιδιωτικό τους σύστημα προτού ολοκληρωθούν τα έργα τοποθέτησης του κύριου αγωγού στον δρόμο, πληροφορείται το κοινό ότι αυτή η διαδικασία είναι παράτυπη και δυνατό να δημιουργήσει νομικά ή τεχνικά προβλήματα στους ιδιοκτήτες των υποστατικών, όπως επίσης και επιπρόσθετα έξοδα.

Τονίζεται ότι το Συμβούλιο δεν απαιτεί στο παρόν στάδιο την κατασκευή της ιδιωτικής υπόνομου οικοδομής και την σύνδεση με το σύστημα, έστω και αν τα έργα τοποθέτησης του δημόσιου αγωγού λυμάτων στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν συμπληρωθεί.

Όταν το Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα τεθεί σε λειτουργία, θα δημοσιευθεί σχετικό Διάταγμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για την ανάγκη κατασκευής της ιδιωτικής υπόνομου οικοδομής και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής αιτήσεων από το ΣΑΛΑ για σύνδεση των ιδιωτικών αποχετευτικών συστημάτων με το δημόσιο σύστημα.

Τονίζεται τέλος, ότι η σύνδεση με τον δημόσιο αγωγό ή οποιαδήποτε επέμβαση στη Δημόσια Υπόνομο Οικοδομής χωρίς άδεια του Συμβουλίου, αποτελεί αδίκημα και υπόκειται σε πρόστιμο ή/και άλλα νομικά μέτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία σύνδεσης με το σύστημα, το κοινό προτρέπεται να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.sbla.com.cy ή να επικοινωνεί με το τηλέφωνο 25881888.

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Ανακοινώσεις
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Δημοσιογραφική Διάσκεψη ημερομηνίας 1/11/2017 όσον αφορά τα αποχετευτικά τέλη και τα προγραμματιζόμενα έργα του ΣΑΛΑ
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Aπονομή Tιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Γνωστοποίηση για σύνδεση με το σύστημα μέχρι τις 31/12/2016
Παράταση σύνδεσης με το Αποχετευτικό Σύστημα μέχρι τις 31/12/2015
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg