Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Aπαλλαγές και ελαφρύνσεις αγροτικών τεμαχίων

 1. Για ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς και η οποία δεν μπορεί με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να αξιοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να ζητήσουν απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής αποχετευτικών τελών λυμάτων και ομβρίων για το συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Για ιδιοκτήτες ή κατόχους ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός των ορίων της Α’ Φάσης του αποχετευτικού έργου και η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς θα  παραχωρείται έκπτωση της τάξης του 50% στα αποχετευτικά τέλη που επιβάλλονται με βάση τον συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή την οποία βρίσκεται το ακίνητο, νοουμένου ότι:
  • o γεωργός διαμένει στην περιοχή του ακινήτου
  • έχει σαν μόνη ασχολία του την γεωργοκτηνοτροφία και δεν έχει άλλα εισοδήματα.  Το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από γεωργικούς
  • το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του γεωργοκτηνοτρόφου ή της συζύγου του

Η έκπτωση θα παραχωρείται μόνο όπου ο γεωργός θα προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Γεωργίας ή το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος ότι το ακίνητο είναι γεωργικό για σκοπούς Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία.

Ελαφρύνσεις σε δυσπραγούντες και ηλικιωμένους για το έτος 2019

H ελάφρυνση που παραχωρείται ανέρχεται στο 50% των πληρωτέων τελών για το έτος με μέγιστο ποσό ελάφρυνσης για κάθε ιδιοκτήτη τα €80.

Τέτοια μείωση παίρνουν μόνο οι εξής:

 1. Oσοι παίρνουν βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας
 2. Οσοι παίρνουν σύνταξη αναπηρίας ή ανικανότητας από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 3. Ηλικιωμένοι που παίρνουν κοινωνική σύνταξη ή σύνταξη γήρατος, χηρείας, ή άλλη σύνταξη εξωτερικού και το συνολικό μηνιαίο εισόδημα (συντάξεις πλέον άλλα εισοδήματα) του νοικοκυριού δεν ξεπερνά:
  • για νοικοκυριά ενός ατόμου τα €750 και
  • για νοικοκυριά δύο ατόμων τα €1.100, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι συντάξεις και τα άλλα εισοδήματα και των δύο συζύγων

Ορισμός Νοικοκυριού: Για σκοπούς παραχώρησης ελάφρυνσης σε συνταξιούχους, μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται ο/η συνταξιούχος και η/ο σύζυγος του/της, νοουμένου ότι διαμένουν στο σπίτι για το οποίο αιτούνται ελάφρυνση.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι αλλά ο ένας εκ των δύο συζύγων διαμένει σε Οίκο Ευγηρίας, τότε θα θεωρούνται ως ξεχωριστά νοικοκυριά και τα εισοδήματα τους δεν θα συμψηφίζονται.

Η μείωση θα παραχωρείται μόνο όπου:

 1. Το ακίνητο χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία του φορολογουμένου. Αλλα υποστατικά ή ακίνητα δεν θα τυγχάνουν οποιασδήποτε έκπτωσης.
 2. Το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του αιτητή. Σε περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης έχει αποθάνει τότε θα δικαιούται την μείωση ο/ή η σύζυγος που βρίσκεται στη ζωή.
 3. Προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιταγής από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθούν απαραίτητες από την Υπηρεσία. Για παραχώρηση της έκπτωσης, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώνει και υποβάλλει την αίτηση του στο ειδικό έντυπο αίτησης.

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Παράταση πληρωμής τελών για το έτος 2020 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ από τις 3/8/2020
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης