Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου, κ. Ιάκωβου Παπαϊακώβου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Έχω την πεποίθηση ότι η ιστοσελίδα μας έχει ήδη καταστεί ένα ακόμη μέσο επικοινωνίας μεταξύ μας. Μέσα από τις σελίδες της μπορείτε να ενημερωθείτε για όσα σας ενδιαφέρουν για το αποχετευτικό σύστημα της Λεμεσού, να πάρετε πληροφορίες για πολλά τεχνικά, οικονομικά και άλλα θέματα. Μπορείτε να μάθετε για τα έργα που γίνονται, για το πότε θα συνδεθεί η περιοχή σας, να τυπώσετε διάφορα έντυπα αιτήσεων και να βρείτε άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Βασική αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) είναι η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού, για βελτίωση της ποιότητας της ζωής όσων ζουν και διακινούνται στην πόλη μας. Το 2006 άρχισε η υλοποίηση της τελικής φάσης του έργου, με την επέκταση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Μονής. Τα έργα επέκτασης του σταθμού ολοκληρώθηκαν το 2008 και ο νέος Σταθμός λειτουργεί κανονικά. Στόχος μας είναι η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου και σε άλλες περιοχές  της Μείζονος Λεμεσού όπως είναι οι Κοινότητες Πύργου και Παρεκκλησιάς.  Επίσης ένας άλλος βασικός στόχος είναι η επέκταση των αντιπλημμυρικών έργων σε όλη την περιοχή της Μείζονος Λεμεσού.  Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια το Συμβούλιο προγραμματίζει νέα έργα πέραν των €130 εκ.  Αυτά περιγράφονται σε λεπτομέρεια στην ιστοσελίδα μας. Το συνολικό κόστος των έργων μέχρι το 2021 αναμένεται να ξεπεράσει τα €360 εκ. περίπου.

Bασικός στόχος του Συμβουλίου είναι η μεγιστοποίηση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού, η αξιοποίηση της βιολάσπης και η επαναχρησιμοποίηση του βιοαερίου με το οποίο παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, καλύπτοντας περί το 40% των ενεργειακών αναγκών του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στη Μονή.

Περισσότερα >>>

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes
LIFECAB