Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου κατά την 13η Συνεδρίαση της, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, έλαβε μεταξύ άλλων την ακόλουθη απόφαση:

(α) Να ανακαλέσει την απόφαση της 9ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 24/7/2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε την προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή,

(β) Να ακυρώσει την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 5219 με τη γνωστοποίηση με αρ. 685 ημερομηνίας 9/8/2019 για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο.

Διευκρινίζεται ότι για τη θέση αυτή θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση όπως θα καθορίζεται στην νέα προκήρυξη.

Flipping Book: 

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Κενές Θέσεις
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης