Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας για την περίοδο

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει ΟΛΑ τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Ο αριθμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 36 και έχουν ομαδοποιηθεί στις πιο κάτω βασικές κατηγορίες:

  • Προγράμματα Διευθυντικής Ανάπτυξης
  • Προγράμματα Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας
  • Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης που προσφέρονται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ελβετική Κυβέρνηση Έργου «Modernization of the Technical Vocational Training of the Cyprus Productivity Centre»
  • Δωρεάν Εργαστήρια που προσφέρονται από το Εθνικό Κέντρο Europass

Προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή επισκεψιμότητα του εν λόγω Ενημερωτικού Δελτίου για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης στον τόπο μας, σας παρακαλούμε όπως τοποθετήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου/Τμήματος/Υπηρεσίας/Οργανισμού σας το επισυναπτόμενο ενημερωτικό πλαίσιο (banner), μέσω του οποίου θα πρέπει να γίνεται σύνδεση στο www.kepa.gov.cy/programs.pdf. Το συγκεκριμένο αρχείο θα ενημερώνεται με τα προγράμματα του κάθε τρέχοντος εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στον αρμόδιο Λειτουργό του ΚΕΠΑ κ. Αντώνη Άνιφτο, στο τηλέφωνο 22 806113 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Ντίνος Καθητζιώτης,
Διευθυντής,
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 77,
Τ.Θ. 20536,
1679 Λευκωσία.
Τηλ. Γραφείου: 22 806 101
Φαξ Γραφείου: 22 376 872
Κινητό: 99 680 411
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Σκάιπ: constantinos.kathijotis

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F