Πληρωμή τελών με δόσεις με πιστωτική κάρτα

(i) To Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για διευκόλυνση του κοινού στην πληρωμή των ετήσιων λογαριασμών του με δόσεις, έχει θέσει σε εφαρμογή, σύστημα μηνιαίων δόσεων για τους κατόχους πιστωτικών καρτών όλων των τραπεζών για συνολικές οφειλές που δεν θα υπερβαίνουν τις €2.000 ανά πελάτη φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(ii) Επίσης, το Συμβούλιο θα συνεχίσει την πρακτική είσπραξης από τα Ταμεία του, με δόσεις, οποιουδήποτε ποσού υπό την προϋπόθεση ότι τα τέλη θα εξοφλούνται πριν την καθορισμένη τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

Η επιβάρυνση σε περίπτωση μη εξοφλημένων ποσών θα επιβάλλεται μόνο επί του υπόλοιπου ποσού που εκκρεμεί.