Το Συμβούλιο είναι από τους πρωτοπόρους στον τόπο μας όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός από την επαναχρησιμοποίηση του νερού και της βιολάσπης, γίνεται και επαναχρησιμοποίηση του βιοαερίου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας έχει εγκαταστήσει και λειτουργήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 δυο γεννήτριες βιοαερίου 311 ΚW η κάθε μια, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το βιοαέριο το οποίο προέρχεται από την αναερόβια χώνευση της βιολάσπης συλλέγεται σε ένα αεριοφυλάκιο χωρητικότητας 2000m³. 

Το βιοαέριο το οποίο παράγεται στους χωνευτές της λάσπης χρησιμοποιείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας δηλαδή «πράσινης» ενέργειας, φιλικής προς το περιβάλλον και χρησιμοποιείται για την λειτουργία γεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η θερμότητα που παράγεται από την χρήση των γεννητριών χρησιμοποιείται για την θέρμανση των χωνευτών ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που σήμερα ανέρχεται στις 4500 – 5000 κιλοβατώρες τη μέρα  χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του βιολογικού σταθμού Μονής μειώνοντας κατά 35 - 40% περίπου την ημερήσια κατανάλωση ρεύματος από την Αρχή Ηλεκτρισμού, που απαιτείται για την λειτουργία του σταθμού. 

Παράλληλα η παραγόμενη θερμική ενέργεια που σήμερα ανέρχεται στις 4000 - 4300  κιλοβατώρες τη μέρα χρησιμοποιείται για την θέρμανση της λάσπης ως εναλλακτική πηγή θερμότητας.

Λόγω της ελεγχόμενης παραγωγής βιοαερίου τα επίπεδα εκπομπής ρύπων βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα . 

Με αυτό τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση σημαντικού ποσοστού ενέργειας και ταυτόχρονα μειώνεται η επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Με βάση τα σημερινά επίπεδα λειτουργίας του σταθμού, οι εξοικονομήσεις ανέρχονται στις €20.000- €30.000 τον μήνα ενώ με την επέκταση των δικτύων οι εξοικονομήσεις θα ξεπεράσουν τις €35.000 το μήνα πάντοτε, σε σημερινές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παράλληλα το Συμβούλιο έχει επίσης πάρει έγκριση, για εξασφάλιση επιχορήγησης της κεφαλαιουχικής δαπάνης από την Αρμόδια Υπηρεσία Χορηγιών για Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 1,800,000 ευρώ περίπου, ενώ η επιχορήγηση στις 320,000 ευρώ.

Μία επιπρόσθετη πηγή  πράσινης ενέργειας είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην οροφή της Αποθήκης Υλικών της Μονάδας στη Μονή.  Η εγκατάσταση είναι ισχύος 44kw και η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΑΗΚ.

Το 2019 έχει εγκατασταθεί νέα μονάδα φωτοβολταικών συστημάτων ανατολικά της Αποθήκης Υλικών της Μονάδας στη Μονή. Η εγκατάσταση είναι ισχύος 120kw και η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του βιολογικού σταθμού Μονής.

Παράλληλα το Συμβούλιο έχει επίσης πάρει έγκριση, για εξασφάλιση επιχορήγησης της κεφαλαιουχικής δαπάνης από την Αρμόδια Υπηρεσία Χορηγιών για Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 1,800,000 ευρώ περίπου, ενώ η επιχορήγηση στις 320,000 ευρώ.

Μία επιπρόσθετη πηγή  πράσινης ενέργειας είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην οροφή της Αποθήκης Υλικών της Μονάδας στη Μονή.  Η εγκατάσταση είναι ισχύος 44kw και η παραγώμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΑΗΚ.

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στα πλαίσια
του Προγράμματος LIFECAB, που έγινε στις 3-4 Οκτωβρίου 2019

Έργο ERMIS-F