Γνωστοποίηση διεξαγωγής γραπτής εξέτασης για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στις ακόλουθες θέσεις, σύμφωνα με τον Νόμο Ν.6(Ι)/98.

  1. Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου με ειδικότητα στη Μηχανική Επιστήμη -  Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11
  2. Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου με ειδικότητα στα Οικονομικά / Λογιστική - Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11
  3. Λειτουργού Λογιστηρίου -  Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11

Ενημέρωση/Διευκρίνηση αναφορικά με τις γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου (1 Θέση) και Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (2 Θέσεις)

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F