Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων, ως εργαλείο κατά το σχεδιασμό της αποκατάστασης οχετών, με βάση τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων που έγιναν με τη βοήθεια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Το σύστημα στηρίχτηκε στην αξιολόγηση της δομικής αξιοπιστίας των οχετών ως συνάρτηση του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την φθορά που υπόκεινται εξαιτίας πολλών παραγόντων (διαβρωτικά εδάφη και υπόγεια νερά, δημιουργία ενώσεων θείου κατά τη ροή των λυμάτων, διαβρωτικά βιομηχανικά απόβλητα) σεισμικές δυνάμεις και αβεβαιότητες, π.χ. στο εκτιμώμενο πάχος των σωληνώσεων, στήριξη εδάφους, φορτίο κτλ. Αποτέλεσμα της μελέτης, ήταν η επιλογή των καλύτερων διορθωτικών μέτρων, η κατανομή έργων αποκατάστασης με σειρά προτεραιότητας και ο προγραμματισμός επανεπιθεώρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.sewerinspect.com/English/index.htm

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes