Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης ημερομηνίας 19/7/2017, σε σχέση με τη σύνδεση των εγκαταστάσεων παραλαβής και επεξεργασίας των αποβλήτων από πλοία που είτε βρίσκονται στο αγκυροβόλιο Λεμεσού, είτε εντός της περιοχής του Λιμανιού Λεμεσού, το ΣΑΛΑ διευκρινίζει ότι το δημοσίευμα περί δήθεν κόντρας ή αντιπαράθεσης μεταξύ Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το ΣΑΛΑ απλά προσπαθεί να εφαρμόσει κατά γράμμα την κείμενη Νομοθεσία και για το σκοπό αυτό, υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ ΑΛΚ και ΣΑΛΑ.

Το ΣΑΛΑ παρέχει υπηρεσίες στην ΑΛΚ εδώ και πολλά χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ παράλληλα η ΑΛΚ συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη σύνδεση των εγκαταστάσεων των δύο λιμανιών της Λεμεσού με το αποχετευτικό σύστημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Ανακοινώσεις
Παράταση πληρωμής αποχετευτικών τελών μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Aπονομή Tιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg