Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης ημερομηνίας 19/7/2017, σε σχέση με τη σύνδεση των εγκαταστάσεων παραλαβής και επεξεργασίας των αποβλήτων από πλοία που είτε βρίσκονται στο αγκυροβόλιο Λεμεσού, είτε εντός της περιοχής του Λιμανιού Λεμεσού, το ΣΑΛΑ διευκρινίζει ότι το δημοσίευμα περί δήθεν κόντρας ή αντιπαράθεσης μεταξύ Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το ΣΑΛΑ απλά προσπαθεί να εφαρμόσει κατά γράμμα την κείμενη Νομοθεσία και για το σκοπό αυτό, υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ ΑΛΚ και ΣΑΛΑ.

Το ΣΑΛΑ παρέχει υπηρεσίες στην ΑΛΚ εδώ και πολλά χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ παράλληλα η ΑΛΚ συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη σύνδεση των εγκαταστάσεων των δύο λιμανιών της Λεμεσού με το αποχετευτικό σύστημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Ανακοινώσεις
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Δημοσιογραφική Διάσκεψη ημερομηνίας 1/11/2017 όσον αφορά τα αποχετευτικά τέλη και τα προγραμματιζόμενα έργα του ΣΑΛΑ
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Aπονομή Tιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Γνωστοποίηση για σύνδεση με το σύστημα μέχρι τις 31/12/2016
Παράταση σύνδεσης με το Αποχετευτικό Σύστημα μέχρι τις 31/12/2015
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg