Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

sbla_analysis.jpgΈνας απο τους κύριους στόχους του ελέγχου ποιότητας των αποβλήτων των Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων, απο το αρμόδιο Κλάδο Ελέγχου Ποιότητας του Οργανισμού, ειναι η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς, ώστε οι συγκεντρώσεις συγκεκριμένων παραμέτρων των βιομηχανικών αποβλήτων, να μην ξεπερνούν τα καθορισμένα όρια απόρριψης.

Η διαδικασία αυτή βοηθά στην διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του Δημόσιου Αποχετευτικού Συστήματος και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ, με στόχο την παραγωγή ανακυκλωμένου νερού και χωνευμένης λάσπης, με ποιότητα εντός των ορίων, όπως αυτά καθορίζονται στην εκάστοτε Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που εκδίδει η αρμόδια αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος).

Παρατίθενται πιο κάτω συνοπτικά στοιχεία απο το έλεγχο που διενεργείται για τη ποιότητα και τη ποσότητα του ανακυκλωμένου νερού και της αναερόβια χωνευμένης λάσπης, καθώς και στοιχεία για τα ανεπεξέργαστα λύματα που εισέρχονται στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του Σ.Α.Λ.Α. Επίσης παρατίθενται τα όρια ποιότητας βιομηχανικών αποβλήτων που επιτρέπεται να απορρίπτονται στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα (Κανονισμός 24) και οι μέθοδοι αναλύσεων που εφαρμόζονται για τη εκτέλεση των αναλύσεων.

Για να διαβάσετε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Adobe Acrobat. Η έκδοση Adobe Acrobat Reader είναι διαθέσιμη δωρεάν στον ιστότοπο της ADOBE.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Χημείου ΣΑΛΑ στη Μονή

 

Ποσοτικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου νερού:

Μετάβαση

Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου νερού:

Μετάβαση

Ποσοτικά χαρακτηριστικά των ανεπεξέργαστων λυμάτων:

Μετάβαση

Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανεπεξέργαστων λυμάτων:

Μετάβαση

Ποσοτικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης λάσπης:

Μετάβαση

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης λάσπης:

Μετάβαση


Α. Στοιχεία από τον έλεγχο της ποιότητας

Ποιότητα - Ανακυκλωμένο νερό: 
AttachmentSize
2000-2010139.58 KB
200789.29 KB
200891.05 KB
200991 KB
2010145.9 KB
2011145.64 KB
2012223.39 KB
2013232.04 KB
2014232.01 KB
2015236.44 KB
2016237.48 KB
2017183.16 KB
201898.4 KB
201998.96 KB
2020114.7 KB
Ποιότητα - Αναερόβια χωνευμένη λάσπη: 
AttachmentSize
200841.52 KB
200987.53 KB
2010134.99 KB
2011137.54 KB
2012133.47 KB
2013139.59 KB
2014139.16 KB
2015142.5 KB
2016143.62 KB
201789.92 KB
201870.1 KB
201970.01 KB
202080.25 KB
Ποιότητα - Ανεπεξέργαστα Λύματα: 
AttachmentSize
2000-2010133.09 KB
200787.55 KB
200888.56 KB
200988.94 KB
2010137.24 KB
2011137.24 KB
2012136.92 KB
2013144.87 KB
2014145.58 KB
2015148.45 KB
2016148.46 KB
201795.58 KB
201875.31 KB
201975.07 KB
202084.69 KB

Β. Στοιχεία από τον έλεγχο της ποσότητας


Ποσότητα - Ανακυκλωμένο νερό: 
AttachmentSize
200969.69 KB
2010146.71 KB
2011145.39 KB
2012145.94 KB
2013157.95 KB
2014158.64 KB
2015166.09 KB
2016167.13 KB
201779.03 KB
201854.92 KB
201954.92 KB
202067.75 KB
Ποσότητα - Αναερόβια χωνευμένη λάσπη: 
AttachmentSize
200877.71 KB
200979.53 KB
2010157.38 KB
2011157.35 KB
2012159.27 KB
2013164.76 KB
2014165.73 KB
2015169.95 KB
2016171.02 KB
201782.47 KB
201860.62 KB
201958.93 KB
201960.64 KB
202072.78 KB
Ποσότητα - Ανεπεξέργαστα Λύματα: 
AttachmentSize
2008-2010161.16 KB
2006-2011309.14 KB
2007-2012309.28 KB
2008-2013294.03 KB
2014256.51 KB
2015266.19 KB
2016269.04 KB
2017268.24 KB
2018107.82 KB
2019107.82 KB
2020139.24 KB

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Παράταση πληρωμής τελών για το έτος 2020 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ από τις 3/8/2020
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης