Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Πληρωμή τελών/λογαριασμών για το έτος 2017

Υπενθυμίζεται το κοινό ότι η προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών του έτους 2017 συμπεριλαμβανομένης και της επιβάρυνσης 5% που έχει επιβληθεί στις 30/12/2017, λήγει στις 29/04/2018.

Στις 30/04/2018 θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση στα ανεξόφλητα τέλη του 2017 ύψους 10%.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία στο τηλέφωνο 25881888.

Pages

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes