Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ανακοινώνεται ότι έχουν σταλεί οι προσκλήσεις για την γραπτή εξέταση για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, η οποία καθορίστηκε για τις 8/2/2020 στην Αίθουσα αρ. 308 του  Πανεπιστημίου «Frederick University» στη Λεμεσό, στην οδό Μάριου Αγαθαγγέλου 18, 3080 Λεμεσό (Πλησίον Κυκλικού Κόμβου Πολεμιδιών και Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Χαβούζας, τηλέφωνο 25730975) και ώρα 10.00 – 14.00.

Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι στις εξετάσεις παραπέμφθηκαν 35 υποψήφιοι υπό την επιφύλαξη ότι, η λεπτομερής εξέταση κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια και τα απαιτούμενα προσόντα θα γίνει μετά την γραπτή εξέταση.  Επίσης διευκρινίζεται ότι θα ακολουθήσει προφορική εξέταση (συνέντευξη) των επτά (7) πρώτων επιτυχόντων υποψηφίων οι οποίοι αποδεδειγμένα πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια/προσόντα. 

Περισσότερες λεπτομέρειες, φαίνονται στην προσωπική επιστολή η οποία έχει σταλεί στον κάθε υποψήφιο.

Οι εξετάσεις διοργανώνονται και θα διεξαχθούν αποκλειστικά υπό την ευθύνη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Flipping Book: 

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Κενές Θέσεις
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης