Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Eνόψει της έναρξης της περιόδου των βροχών, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας υπενθυμίζει και επισημαίνει στο κοινό ότι απαγορεύεται το άνοιγμα των καπακιών των φρεατίων λυμάτων του ΣΑΛΑ.  Ιδιαίτερα, κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων, το άνοιγμα καπακιών, είναι όχι μόνο παράνομο, αλλά κυρίως άκρως επικίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα αλλά και για την ίδια την ζωή τόσο του ατόμου που το ανοίγει όσο και διερχόμενων ατόμων.

Τονίζεται επίσης ότι η απόρριψη ομβρίων υδάτων στο αποχετευτικό σύστημα με οποιονδήποτε τρόπο πχ. με την σύνδεση των υδρορροών κτιρίων με το αποχετευτικό σύστημα ή η άντληση νερών από υπόγεια κτιρίων στο σύστημα αποχέτευσης είναι παράνομη και σύμφωνα με το Νόμο, δυνατό να επιφέρει σημαντικές κυρώσεις στους παρανομούντες.

Flipping Book: 

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Κενές Θέσεις
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης