Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας στα πλαίσια του Έργου ERMIS–F συνδιοργάνωσε με το @61ο Σύστημα Προσκόπων Λεμεσού μια δράση ενημέρωσης και επίδειξης της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες» https://ermis-f.eu/. Η δράση έλαβε χώρα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Λεμεσού (Πάρκο Πάνω Πολεμιδιών) στις 02/11/2019.

Κατά την διάρκεια της δράσης έγινε αναφορά των έξι εφαρμογών της Υπηρεσίας, εστιάζοντας στις εφαρμογές: «Πλημμυρικοί Χάρτες», «Βάση Γνώσης» και Crowdsourcing». Επίσης, ένα σημαντικό μέρος της εκδήλωσης ήταν το παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού σε συνδυασμό με το puzzle που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Έργου και αναφέρεται στα μέτρα και τις ενέργειες που χρειάζεται να λάβουμε πριν, κατά την διάρκεια και μετά από μια πλημμύρα.

Κρίθηκε σημαντική η συμμετοχή των τριών εθελοντών: @Nefeli Christodoulou , @Stela Christodoulou και @Nicoleta Constantinu αφού με την ένθερμη συμβολή τους η δράση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Κενές Θέσεις
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης