Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Tην Παρασκευή, 30/11/2018 υπογράφηκε μεταξύ της Κοινοπραξίας Kruger A/S – Cybarco Limited JV και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, το δέκατο τέταρτο στη σειρά Συμβόλαιο (Ε13) το οποίο αφορά την κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στα Κ. Πολεμίδια.

Η συγκεκριμένη Σύμβαση, συνολικής αξίας €42.898.810,88 (πλέον ΦΠΑ), κατακυρώθηκε στην εν λόγω Κοινοπραξία, μετά από ανοικτό διαγωνισμό.

Με το συγκεκριμένο Συμβόλαιο θα κατασκευαστεί ο Νέος Δυτικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων της Λεμεσού στην περιοχή Κ. Πολεμιδιών και ο Εργολάβος θα αναλάβει μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή του Έργου την λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού για διάστημα 10 ετών, με δικαίωμα επέκτασης της συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια.

Οι  κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές του έτους 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 24 μήνες.

Ετοιμάζονται επίσης έγγραφα για προκήρυξη προσφορών στις αρχές του 2019 για τα αντιπλημμυρικά έργα της Μείζονος Λεμεσού συνολικού κόστους €16 εκ. περίπου, για το Αποχετευτικό Έργο των Κοινοτήτων Πύργου και Παρεκκλησιάς συνολικού κατασκευαστικού κόστους €14 εκ. περίπου, τα οποία προγραμματίζονται να αρχίσουν το 2019, καθώς επίσης και για τα αποχετευτικά έργα των Κυβερνητικών Οικισμών συνολικού κόστους €15 εκ. περίπου, τα οποία επίσης προγραμματίζεται να αρχίσουν το 2019.

Το Συμβούλιο ζητά την κατανόηση του κοινού για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες θα διεξαχθούν ενώ θα λειτουργεί το σύστημα και απευθύνει έκκληση για συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις τροχαίας και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

 

30 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Πλήρωση Θέσεων
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Aπονομή Tιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης