Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Υπενθυμίζεται το κοινό ότι για το 2018 οι συντελεστές αποχετευτικών τελών μειώθηκαν κατά 5% σύμφωνα με την εξαγγελθείσα πολιτική του ΣΑΛΑ.  

Επίσης υπενθυμίζεται ότι μετά από τροποποίηση της Νομοθεσίας, η πρόσθετη επιβάρυνση για παράλειψη πληρωμής των αποχετευτικών τελών του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που αναφέρεται στο λογαριασμό σας, μειώθηκε από 20% που ίσχυε μέχρι το 2016, επί του απλήρωτου ποσού ως ακολούθως:

  •  ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής και
  • ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

Παρακαλούνται όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν πήραν λογαριασμό για ακίνητα που εμπίπτουν μέσα στα όρια του Συμβουλίου, να αποτείνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγραφής της ακινήτου ιδιοκτησίας τους.

Υπενθυμίζεται επίσης το κοινό ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το 2018 παρατάθηκε για τις 30 Νοεμβρίου 2018.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Flipping Book: 

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes