Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Για όλες τις οδούς που συνδέονται έχει παραχωρηθεί πρόσθετη παράταση για σύνδεση με το σύστημα μέχρι 31/12/2015.

Η παράταση που παραχωρείται αφορά την αναστολή επιβολής εξώδικου προστίμου για καθυστέρηση σύνδεσης με το σύστημα.

Ανεξάρτητα από τη παράταση το Συμβούλιο επιβάλλει επιβάρυνση ίση με τα τέλη χρήσης ως ακολούθως:

  • Για όλα τα υποστατικά στις οδούς όπου το διάταγμα έληξε στις 31/12/2013 η επιβάρυνση επιβλήθηκε από την 1/7/2014.
  • Για όλα τα υποστατικά στις οδούς όπου το διάταγμα λήγει στις 31/12/2014 η επιβάρυνση θα επιβληθεί από την 1/7/2015.

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes